Blåmussla }

Blåmussla }

(blåmusslor, blåskäl)

Latin: Mytilus edulis

Engelsk översättning blue mussel, common mussel

Fransk översättning moule commun, moules

Italiensk översättning cozze

Tysk översättning Miesmuscheln

Spansk översättning mejillónes

Blåmussla är en art i klass musslor inom ordning blötdjur. Det är en liten blåsvart ovalformad mussla som normalt blir ca 6 cm lång, men kan bli 2 dm. Den ätbara muskeln är blekt gul till mattgul. De förekommer rikligt i norra Atlanten på grunda stenbottnar, fästa med byssustrådar och kan täcka bottnen sittande i flera lager. Förekommer även rikligt i Östersjön, men de är små och därför kommersiellt ointressanta.

Blåmussla fiskas intensivt och odlas i stor skala växande på pålar, rep m.m. De kan skördas efter mindre än ett år. Mest känt i Skandinavien är musselfisket i Limfjorden, Danmark. I Sverige odlas musslor vid Koster. Har musslorna grön kant kommer de inte från Europa utan från Stilla Havet. Musslor säljs färska i nätkassar, frysta eller konserverade. De är bäst på våren.

Hälsa
: Musslorna tar ibland upp toxiner (biologiska gifter) från planktonalger under kortare tid och är under denna tid giftiga. Algtoxiner försvinner inte vid kokning och ger ingen särskild smak. Om du själv plockar musslor kan du ringa Länsstyrelsens telefonsvarare 031- 605290 för kontroll. Det är ytterst sällsynt med blåmusselförgiftningar. Symtom på förgiftning uppträder från 30 minuter och några timmar framåt och kan pågå upp till tre dygn. Vanligaste och starkaste symtom är diarré, illamående, kräkningar och magsmärtor.

FISKE, ODLINGEfter tvättning och sortering går musslorna till konservfabriker för inläggning. I mindre omfattning bedrivs musselfiske också med en kratta (skalriva), försedd med nätkasse som fångar upp de lossrivna musslorna. Dessa används sedan som agn vid krokfiske. 


TILLAGNING

Förberedelse: Borsta och skrapa musslorna rena. Butiksköpta musslor är som regel redan rengjorda. Knacka på de färska musslorna. De som inte då stänger sig och de med trasiga skal kastas. Kokta som inte öppnat sig ansågs förr också som farliga att äta och borde kastas, men enligt Australiska hälsodepartementet är dessa helt ätbara, snarare färskare än övriga musslor. Å andra sidan är det trots allt svårt att äta oöppnade musslor. 

Färska blåmusslor kokas lätt, vanligtvis i lite vin och med lök - moules marinières en klassisk fransk rätt. Kokas på hög värme 4-5 minuter, tills skalen öppnar sig. Musslor kan även gratineras, användas i soppor, eller ätas "naturell" (dvs kokta, kalla) i sallader, som smörgåspålägg etc.

Stekta musslor: Musslor skall tillredas så kort tid som möjligt, överkokta musslor blir sega, tuggummilika. Ett sätt att påskynda öppningen av musslor är att först steka dem vilket får dem att snabbare öppna sig. Först därefter häller man på vin, vatten och annan vätska och låter vätskan koka upp. Skall man inte äta musslorna omedelbart häller över musslorna på fat för att svalna så att de inte ligger och efterkokar.


MILJÖ

Musslor lever på plankton vilket miljömässigt är positivt. Vilda musslor skördas ofta med skrapor som skadar bottenmiljön.

WWF rekommendation: Odlade musslor är grönmärkt. Kravmärkta och repodlade färska musslor rekommenderas. Vilda musslor upptagna med bottenskrapa är rödmärkt.

Läs mer

Bilder: Gryta på blåmusslor

Film: Leif Mannerström lagar en Moules marinière

Recept med Blåmussla }

Det finns 42 recept med Blåmussla }