Kunskapskokboken: Vi är kaxiga och påstår att Kunskapskokboken är världens störta kokbok omfattande allt om matlagning, mat och dryck. Tillika världens mest omfattande ordbok och lexikon. Dessutom det mesta om hälsa och viktkoll. Alla recept näringsberäknas automatiskt, även medlemsrecepten. Hemsidan utvecklas av kockar och dietister på ideell bas till stöd för svensk utbildning av kockar, dietister och till glädje för andra. Hemsidan är gratis och annonsfri. Vi finansieras genom medlemsbidrag och av sponsorer.

Vår ambition är att göra kokboken så bra att det inte går att göra den bättre och omfatta allt. Hemsidan består idag av 10.000 olika avsnitt. Textmassan är större än Nationalencyklopedin. Pedagogik är viktigt, både novisen och fackmannen skall ha glädje av hemsidan. Ämnesområdet är oändligt, så vi blir aldrig klara. Krister Hanner (textförfattare): "Varje gång jag skriver om ett ämne hittar jag 10 nya fakta värda att beakta och komplettera sidan med, som i sin tur ger nya fakta och så vidare. Sedan måste jag justera länkar, justera texter, ändra rubriker med mera. Å andra sidan är det enda sättet att hitta få med allt".

Kunskapskokboken består av tre delar:

 • Kockskolan = allt om matlagning (se Kokkonst) och allt om mat (se Varufakta). Läs mer > Om Kockskolan.
 • Dryck och Drink = allt om drycker (se Dryck) och drinkar (se Drink). Läs mer > Om Dryck och Drink.
 • Dietkokboken = allt om mathälsa och viktkontroll (se Dietkoll). Läs mer > Om Dietkokboken.

Kunskapskokboken är unik:

 • Fakta: Ingen annan har ett så omfattande kunskapsmaterial om matlagning, mat, dryck, hälsa och viktkoll. Det finns närmare 5000 faktakapitel, varav Dietkoll 500.
 • Ordbok och lexikon: Varor och styckdelar (> 2000 styck) förklaras och presenteras på 6 språk. Likaså de flesta mattermer, svenska och i synnerhet franska sådana (> 1000 styck). Ingen annan har något liknande.
 • Recept: Alla tillagningssätt redovisas för alla varor. Det finns cirka 5000 "riktiga" recept varav Kockskolan har 4400, resten är mer eller mindre kopior av varandra. Klassiska recept och husmanskost intresserar oss.
 • Filmer: Det finns ett par 1000 filmer som illustrerar fakta och recept.
 • GI- och näringsberäkning: Alla recept beräknas automatiskt (även medlemmarnas) med avseende på näringsvärden och tillagad portionsvikt. Vi är ensamma om automatisk beräkning av GI. Vår databas omfattar över 7000 ingredienser, nästan alla med 52 näringsuppgifter (> 300.000 sifferuppgifter).
 • Smakmatchning: Drycksmak matchas med matsmak. Ingen annan har ett system för smakmatchning av dryck med matsmak på det sätt som sommelierer rekommenderar. Det är hela maträttens smak som avgör vilken dryck som passar till maten, inte bara huvudingrediensen. Dryckesguiden är på detta sätt unik genom att tillagade rätter smakklassificeras.
 • Pedagogik: Med så mycket information är det viktigt att enkelt kunna finna rätt information vid rätt tillfälle. Stor möda läggs ner på hemsidans struktur, receptens utformning, sökfunktion, semantik, lämpliga länkar från avsnitt till avsnitt och så vidare. Branschtermer används men på ett sätt så att man ändå begriper innebörden om man är okunnig.
 • Sökmotor: Vi använder inte fritextsökning utan av specifika sökord. Snabbast att hitta något man söker brukar vara att använda sökmotorn (inställd på "Allt"). Man kan också enkelt botanisera sig fram genom avsnitten tack vare en väl strukturerad indelning.
 • Oberoende och annonsfri: Kunskapskokboken är en oberoende ideell verksamhet. Vi har inte störande annonser, men sponsorer som visas på olika sidor. Här slipper du rörliga bilder, popups och andra störande inslag.


OM KUNSKAPSKOKBOKEN

Grundare: Krister Hanner startade verksamheten 2002 med stöd av sönerna Tobias och Martin. Han har skrivit all text, vilket tog närmare 20 år på heltid innan hemsidan kunde lanseras. Hans arbete har skett utan ersättning (ideellt), så också i framtiden. Hemsidan stöttas även ideellt av kockar, dietister och andra experter, samt av företag.

Utveckling
: Kunskapskokboken är Sveriges och högst sannolikt världens största faktasamling om matlagning, varufakta, hälsa och viktkontroll. Vi utvecklas kontinuerligt, vilket sker i tre 10-årsperioder: 2002-2012 struktur, systemkonstruktion, recept, varufakta, dryckesguide, hälsa och viktkoll. 2012 såldes bildrättigheter med mera för kunna finansiera fortsättningen. 2012-2022 utveckling av matlagningskunskap ("kokkonst"), granskning och utveckling av recept och varufakta. 2022-2032 utveckling av kokkonst på högsta nivå, världens recept och matkultur. Sen e de klart!? De recept och fakta som inte färdiggranskats markeras med symbolen }. Läs mer > Symbolen }.

Referensgrupp och expertis: En referensgrupp av framstående kockar och branschföreträdare finns som stöd åt Kunskapskokboken, liksom ett flertal experter på ideell basis till exempel Michael Krikorev, Svampguiden och Björn SigBjörn, Milkum/Ostforum.

Bildmaterial och teckningar: Merparten av fotografierna är tagna av Kockskolans fotograf Martin Hanner. Teckningar: Petter Thoen, Joakim Hanner och Caroline Ahlqvist. Svampbilder: Michael Krikorev. Fågel- och djurbilder: Stefan Hage Birds.se och Stefan Oscarson. Därutöver är det många som tillåtit oss att använda bilder, vilket vi tackar för. Vi anger alltid källa och länk till upphovsrättsinnehavaren.

Källor: Det mesta av textmaterialet grundar sig på studier av omfattande material och egna kunskaper. I de fall en specifik källa används anges detta i texten. I synnerhet gäller detta källor till siffermaterial och tabeller. Bildmaterial är som regel hämtat från andra källor vilka godkänt publicering. Källa och länk till innehavaren anges. Undantag är ofta utländskt bildmaterial med osäker källa eller där innehavaren inte kunnat nås. Vi använder oss också av Youtube-material med bild varvid vi anger skaparen och länkar till filmen.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2020-01

Läs mer

Om Kockskolan

Om Dryck och Drink

Om Dietkokboken

Medlemsskap

För företag

Symbolen }

Mat på väggen

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj