Bli medlem i Kockskolan eller Dietkokboken

Registrera dig och få omedelbart tillgång till hemsidan gratis i en vecka. För att forsätta därefter måste du betala. Läs mer > Detta ingår. Vi har lågt pris, vilket även gäller i framtiden. Innan medlemstiden gått ut skickar vi en påminnelse. Vi tillämpar inte automatisk förlängning. Betalar du inte stängs du av. Du kan senare återuppta medlemskapet. Dina uppgifter sparas om du inte uttryckligen anmält att dessa skall raderas.

Välj medlemskap

Privatperson

1år (96 kr) eller 5 år (300 kr)

Restaurang

1år (960 kr) eller 5 år (3000 kr), Faktura

Företag, organisation

1år (960 kr) eller 5 år (3000 kr), Faktura

Kock-/dietistelev, lärare (0 kr)

Elever måste mejla in namn på skola, huvudlärare, aktuell kurs och användarnamn. Läs mer
Lärare anger namn, skola, skolans adress, ämnesområde och användarnamn. Läs mer

Betala inom 7 dagar till

Bankgiro 5755-2168
Swish 12 30 65 68 68

OBS! Ange ditt användarnamn på inbetalningen!

Medlem som inte betalat belopp avregistreras.