Sandmusslor

Fotograf/bild: Film: Western Eclectic, softshell clams

Sandmusslor

(sandmusslor 1. spetsig sandmussla 2. trubbig sandmussla)

Latin: Myidae 1. Mya arenaria 2. Mya truncata

Engelsk översättning soft shell clams 1. sand gaper, steamer 2. blunt gaper, truncate softshell

Fransk översättning mya 1. mye commune, mye des sables 2. mye tronquée

Italiensk översättning ?

Tysk översättning Klaffmuscheln 1. Sandklaffmuschel 2. Abgestutzte Klaffmuschel

Spansk översättning míidos 1. almeja de Nueva Inglaterra 2. ?

Sandmusslor (Myidae) är biologiskt en familj blötdjur i klass musslor (Bivalvia). Kännetecknade är att de är ganska stora, har en kraftig sifon och tunt bräckligt skal. Familjen består av 18 arter i fyra släkten, varav sandmussla i släkte Mya är den ur matsynpunkt intressanta arten. Se film, klicka på "Western Edectic" under bilden ovan.

SANDMUSSLA

Det finns två varianter sandmussla, Spetsig sandmussla  (Mya arenaria) och Trubbig sandmussla (Mya truncata). De är snarlika varandra och lever i bräckt tempererat och kallt vatten (flodmynningar) på norra halvklotet. De är plattovala till formen och kan bli upp till 15 centimeter långa. Skalet är tunt och skört, nästan slätt och vitt, eller svagt gulaktigt. På skal av levande musslor finns ett blekgrönt ytskikt. Den lever nedgrävd i sand- och lerbottnen, oftast någon decimeter under vattenytan. Den når med sin långa sifon (mun) upp till havsbottnens yta och sifonen kan snabbt dras in. Den kan också snabbt gräva sig djupare ner.

Förekomst: I Europa främst utmed norska kusten, runt Island och de brittiska öarna ner till Spaniens Nordkust, men också mer sällsynt i Norra Ishavet och utmed Grönlands kust, liksom i Östersjön Medelhavet och Svarta Havet. I Amerika på Kanades östra och västra kust liksom vid USA norra kuster på båda sidor. Dessutom runt Koreahalvön, Japans kuster och östra Ryssland. Sandmusslan härstammar från Nordamerika och kom till Europa på 1500-talet, där den numera är vanlig längs Västeuropas kuster. Den flyttar sig successivt in även i Östersjön och förekommer upp till Stockholms skärgård. I Nordamerika förekommer odling av musslan i väsentlig omfattning. 


SÅ ANVÄNDS SANDMUSSLA

Det ärbara består främst av den köttiga penisliknande sifonen. Uppskattad i Nordamerika och Ostasien där den säljs färsk eller fryst, men inte särskilt eftertraktad i Europa och svår att få tag på.


© Kunskapskokboken. Reviderat 2021-12

Läs mer

Om musslor