Engelsk översättning mineral salt

Fransk översättning sel minéral

Italiensk översättning sale minerale

Tysk översättning Mineralsalz

Spansk översättning sal mineral

Mineralsalt består av en blandning av olika salter, vanligtvis till 50% av natriumklorid (= vanligt koksalt), till 40% av kaliumklorid och resterande 10% av magnesiumsalt och jod (läs mer > Klorider, nitriter, nitrater & salpeter). Smaken är likartad vanligt salt, men kaliumklorid kan ge viss bitter smak. Seltin är ett registrerat varumärke för ett mineralsalt.

Hälsa: Mineralsalt anses nyttigare än vanligt salt, då kaliumklorid inte har blodtryckshöjande effekt som koksalt, men flitigt användande kan påverka hjärtfunktionen hos individer med nedsatt njurfunktion (läs mer > Kalium).

OBS! Mineralsalt har inte samma konserverande effekt som koksalt och skall inte användas för konservering. Ger ökad risk för botulism vilket kan vara dödligt. Läs mer > Clostridium botulinum.


SÅ ANVÄNDS MINERALSALT

Mineralsalt används mest som bordssalt. Saltet är dyrare än vanligt salt.

Förvaras torrt i rumstemperatur.

Omvandling: 1 msk/15ml = 19 gram. 1 tsk/5ml = 6 gram. 

© Kunskapskokboken. Reviderat 2013-10

Läs mer

Om salt, koksalt

Salpeter, nitriter, nitrater

Clostridium botulinum

Natrium

Kalium

E508 Kaliumklorid

Magnesium

E511 Magnesiumklorid

Jod

Recept med Mineralsalt

Det finns 16 recept med Mineralsalt