Filter, sil, sikt, såll, slunga

Filter, sil, sikt, såll, slunga

(1. filtrera, filter 2. sila, sil, trådsil 3. passera, passersil 4. sikta, sikt, såll, vanna 5. durkslag, 2a. tesil 2b. pipsil, trattsil 2c. trattsil nät 4. mjölsikt, potatissikt, rissel 6. slunga, salladsslunga, smörslunga)

Engelsk översättning 1. filtrate, filter 2. strain, strainer 3. sieve, press thrugh a strainer 4. sift, sifter, winnow 5. colander

Fransk översättning 1. filtrer, filtre 2. passoire, chinois 3. passer, presseuse 4. tamiser, tamis, vanner 5. passoire

Italiensk översättning 1. filtrare, filtro 2. colare, colino 3. passare, passare 4. setacciare, setaccio, vagliare 5. scolapasta

Tysk översättning 1. filtrieren, Filter 2. seihen, Küchensieb 3. passieren, Passersieb 4. sieben, Sieb, worfeln 5. Durchschlag

Spansk översättning 1. filtrar, filtro 2. colar, colador 3. cerner, pasar 4. tamizar, tamiz, aventar 5. escurridor

Filtrera, sila, sikta, sålla, passera och slunga gör man för att dela upp eller åtskilja löst, fast, torrt eller blött material från varandra. Orden används lite om vartannat i kökssamman­­hang utan att beakta deras ursprungliga innebörd. I standard­hushållet klarar man sig bra med en trådsil som kan användas till att sila, sikta och passera. Ett durkslag är också bra att ha för att skölja av grönsaker eller för avhällning till exempel av pastavatten. Se recept, klicka på "recept" under bilden ovan.

 1. Filtrera (fr. filtrer) innebär att skilja små fasta partiklar från vätska med hjälp av ett filter (fr. filtre), till exempel att filtrera kaffe med kaffefilter.
 2. Sila (fr. passer) gör man i en sil för att avskilja lite större fasta partiklar ur vätska. Det kan ske med hjälp av en tesil (fr. passoire à thé), trådsil av tunn metalltråd (fr. passoire mailles fines), passerkvarn (se dito) eller med en konisk pipsil-trattsil-buljongsil med mycket små hål (fr. chinoise = "kinesisk" för att silen upp-och-ner liknar en kinahatt). Finsilning kan också ske genom en silduk (fr. étamine, se > Silduk). Det finns också cocktailsil, se dito.
 3. Passera (fr. passer) är en variant av att sila, men avsikten är inte att ta bort något, utan oftast att ändra varans struktur. Varan, till exempel en sås, pressas (passerar) genom en sil för att lösa upp klumpar.
 4. Sikta (fr. tamiser) innebär att skilja torra varor med olika storlek från varandra genom en sikt (fr. tamis). Sikten består av ett nät med varierande hålstorlek avsett för olika ändamål till exempel för att sikta mjöl (mjölsikt) eller potatis (potatissikt). Varan rågsikt är en siktad blandning av 40% rågmjöl och 60% vetemjöl (se > Rågsikt). I hushållsköket bör man sikta mjöl, pudersocker och liknande torrvaror för att bli av med oönskade klumpar. För ändamålet fungerar en vanlig trådsil.

  Sålla med betydelsen "sortera" är en variant av "sikta" i avsikt att skilja önskat från oönskat, som till exempel för att skilja agnarna från sädeskornen med ett "rissel" (större såll). Förr hade man såll av flätade vidjor med hål som skulle släppa igenom kornen. Ett klassiskt såll syns på bilden ovan, överst till höger. Begreppen sikta och sålla används om vartannat.
 5. Durkslag (fr. passoire) används för att skilja fasta partiklar från vätska till exempel för att skilja pasta eller grönsaker från vatten. Durkslag tillverkas i metall eller hårdplast och har större hål än en sil för snabb avrinning.

  Slunga (= häftigt kasta) är ett annat sätt att skilja vätska från vara, till exempel efter att man tvättat sallat. Varan slängs (slungas) runt i en trådslunga för att "slänga ut" vattnet. Eftersom detta inte är en alltför lämplig inomhusmetod finns det elektriska eller handdrivna apparater för ändamålet (bild ovan i nedre högra hörnet).

  Smörslunga avser inte att slunga med smör, utan innebär att tillsätta (smält) smör (matfett) till späda kokta grönsaker som haricot vert. Tillsättandet av smör ger smakförbättring, blank yta åt varan och en isolerande hinna som bevarar värme och fräschör tack vare lägre vattenavdunstning.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2020-09

Läs mer

Silduk

Rågsikt

Cocktailsil

Passerkvarn

Recept med Filter, sil, sikt, såll, slunga

Det finns 26 recept med Filter, sil, sikt, såll, slunga