Engelsk översättning World production of lettuce

Fransk översättning Production mondiale de laitue

Italiensk översättning Produzione mondiale di lattuga

Tysk översättning Weltproduktion Salat

Spansk översättning Producción mundial de lechuga

Produktionen av sallat i världen var 58 miljoner ton år 2020, varav trädgårdssallat 47% och spenat 53%. Av trädgårdssallatssorterna främst isbergssallat (läs mer > Om sallat). Produktionen av spenat har mer än 10-dubblat under senaste 50-årsperiod, medan sallat bara tredubblats i volym. Kina har ökat sin produktion med 18 gånger sedan 1980, med sallaten "bara" ökat 10 gånger i volym.

Pågående arbete, text ej klar

I Sverige 2008 odlades isbergssallat främst på friland, totalt 28.500 ton, varav 95% i Skåne. Frilandsodling av kruksallat uppgick till 6,6 miljoner styck à 70 gram sallat, varav 70% i Blekinge. I växthus odlas främst kruksallat, totalt 13,9 miljoner styck främst i Stockholms län (70%). Import totalt år 2010 var 41.000 ton, främst från Spanien. Källa: Jordbruksverket & SCB.