Latin: Aegopodium podagraria

Engelsk översättning ground elder

Fransk översättning herbe aux goutteux

Italiensk översättning girardina silvestre

Tysk översättning Gewöhnlicher Giersch

Spansk översättning hierba de los gotosos

Kirskål är biologiskt en art tillhörande Kirskålssläktet inom familj Flockblommiga växter. I strikt bemärkelse vare sig en sallatssort (familj Korgblommiga växter) eller kålsort (familj Korsblommiga växter) utan mer närbesläktad med selleri, fänkål och morot (läs mer > Matbiologi grönsaker). Det är en flerårig upprätt växt som kan bli 8 decimeter hög, som ofta växer i täta bestånd. Kirskål är lätt att känna igen på sina trefingriga blad, parvis uppträdande, med breda, spetsiga, tandade småblad. Kirskål blommar från juni till augusti med små vita blommor som sitter samlade i flockar. Det bör nämnas att kirskål tillhör den flockblommiga familjen där Sveriges tre giftigaste växter hör hemma - sprängört, vildpersilja och odört. Så det gäller att veta vad man plockar.

Förekomst: Kirskål är ett vanligt trädgårdsogräs som är svår att utrota. Vanligt förekommande på kultiverad mark i hela Sverige utom i fjälltrakterna. Kirskål odlades i Sverige under förromersk järnålder (500 f. Kr. – år 0) och senare av klostermunkar som läkeört och grönsak. Även på svenska slott och herrgårdar odlades förr kirskål som grönsak, och det är därifrån den spritt sig till nuvarande omfattning. Kirskål säljs inte i butik, så man får plocka den i naturen.

Odla inte kirskål i trädgården utan i kruka, för den sprider sig som pesten. Släng inte heller rens på komposten utan i soptunnan. Se film, klicka på "Ben" under bilden ovan.


SÅ ANVÄNDS KIRSKÅL

Kirskål betraktas som vårprimör av kännare. Späda blad kan användas på samma sätt som spenat. God att koka soppa på. Se recept > Kirskålssoppa.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2019-10
Läs mer

Matbiologi grönsaker

Om sallat

Om kål

Film: Krig mot kirskål

Recept med Kirskål

Det finns 1 recept med Kirskål