Hjärtslag

Fotograf/bild: AMA

Om inälvor

(inälva, inälvor, inälvsmat, innanmat = inre organ, ätbara inälvor)

Latin: visceralis = inre. Viscera, viscus = kött/inälvor

Engelsk översättning offals = internal organs

Fransk översättning abats, viscčre (entrailles, tripes) = organes internes

Italiensk översättning frattaglie = organi interni

Tysk översättning Innereien = innere Organe

Spansk översättning asaduras, entraņas = ķrganos internos

Inälvor (lat. viscera, plural viscus) är de inre organen i människa eller ett djur. Svenska Akademiens Ordbok =  "sammanfattande benämning på flera eller alla inre organ hos människa eller djur, numera i synnerhet om bukhålans organ". Hos fisk vanligen kallat "innanmäte", men innanmäte (inkråm) är generellt ett vidare begrepp. Begreppen inälvor och inkråm används om vartannat. Läs mer > inkråm.

Inom gastronomin är blod, bräss, hjärna, hjärta, lever, lunga, mage, märg, njure, tarmar, testiklar/penis och tunga betraktade som inälvor. Alltså allt utom muskler och ben. Tunga och hjärta är muskler och borde därför egentligen inte klassas som inälv. Läs mer, se respektive inälv.SÅ ANVÄNDS INÄLVOR


Vad som betraktas som ätbart är kulturellt betingat, men allt kan ätas. Inälvsmat var vanligt förr då man i stort sett tog vara på djurens alla ätliga kroppsdelar. I samband med slakt lagade man lungmos bestående av hjärta, lungor och annat småkött som inte kunde sparas. Samerna tillagade förr hjärnpalt av renhjärna. Av blod lagas blodpudding, blodkorv och blodpalt, av levern korvkaka och leverkorv - allt klassisk husmanskost. Inälvsmat är fortfarande vanligt förekommande i andra länder som Tyskland och Frankrike. Dagens svenskar verkar ha drabbats av kollektiv "inälvsallergi". De går miste om många godsaker. Att man råkar äta blodpudding och leverpastej kanske man inte tänker på. Inälvsmat är som vin, det är inte gott förrän man lärt sig tycka om det. Läs mer > se respektive inälvsvara.

Š Kunskapskokboken. Reviderat 2020-01

Läs mer

Om haggis pudding, Saumagen

Pölsa, lungmos

Blodmat

Bräss

Hjärta

Lever

Njure

Märg #

Hackkorv

Inkråm

Hjärtslag, lunga

Mage

Tarmar, fjälster

Testiklar och penis

Recept med Om inälvor

Det finns 10 recept med Om inälvor