Grillkol

Fotograf/bild: Martin Hanner, Spisa.nu ¤

Grillkol

(träkol, skogskolning, kolbriketter)

Engelsk översättning charcoal, charcoal briquettes, grill briquettes, BBQ briquettes

Fransk översättning charbon de bois, briquettes de charbon

Italiensk översättning carbone di legna, carbone bricchette

Tysk översättning Holzkohle, Holzkohle-Briketts, Grill-Briketts

Spansk översättning carbón de madera, Briquetas de Carbón

Grillkol används som bränsle till utegrillar. Det finns träkol och briketter. Sägs bara "grillkol" avses som regel träkol.

Miljö: Träkol och briketter innehåller mer eller mindre av tungmetallerna krom och nickel. Det finns inga gränsvärden för hur mycket tungmetaller grillkol och briketter får innehålla, men mängden tungmetaller i grillaskan kan jämföras med den aska som används i skogsbruket. De flesta grillkolssorterna överstiger Skogsstyrelsens riktlinjer. FSC-märkning på paketen anger att kolen producerats med hänsyn till miljön.


TRÄKOL


Träkol är ett svart, mattglänsande, poröst material som framställts av ved och huvudsakligen består av grundämnet kol. Kolning sker genom uppvärmning av ved med reducerad lufttillförsel varvid veden förbräns ofullständigt. Förr fanns kolmilor (skogskolning), numera framställs kol i slutna ugnar som tillvaratar biprodukter som tjära och gas.

 • Antändningstid: 20-25 minuter.
 • Grilltid därefter: Cirka 1,5 timmar.
 • Glödbädd: Hög temperaturutveckling, ojämn värme.
 • Passar till grillning av mindre mängder och mindre köttbitar till exempel skivat kött och korv.
 • Fördel: Träkol antänds lätt och ger snabb glödbädd. Värmeutbytet är högre än ved och brinner utan låga med ringa rökutveckling. Askmängden är låg.
 • Nackdel: Värmen blir lätt ojämn på grund av olikstora kolbitar. Små bitar riskerar att trilla ner under gallret och täppa till luftintag. Stora bitar som sticker upp ger ojämn temperatur.

KOLBRIKETTER


Briketter är en fastare form av träkol framställt genom komprimering av koldamm.

 • Antändningstid: 40-50 minuter.
 • Grilltid därefter: Cirka 2 timmar.
 • Glödbädd: Jämn värme.
 • Passar till större köttbitar och om större mängder skall grillas.
 • Fördel: Briketter har samma storlek och brinner lika länge. Glödbädden ger jämnare värme och stekresultat. Briketter är nästintill rökfria.
 • Nackdel: Det tar lång tid att antända och uppnå hög temperatur. Briketter producerar stora mängder aska.

Tändning av grillkol, se > Tändare av kol.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2018-09

Läs mer

Om grillning, halstring

Utegrillar

Grilltillbehör

Tändare till kol

Recept med Grillkol

Det finns 10 recept med Grillkol