Andra bränslen avser bränsle till friluftskök i samband med kamping, båt, husvagn och liknande.

  • Gasol är hanterbart, enkelt och rent. Används i båt, i husvagn och vid kamping där köket ansluts med slang, eller skruvas på flaskan. Gasol fungerar väl även på hög höjd. Nackdelar är tyngd, få försäljningsställen och hög åtgång vid kyla.
  • T-röd är billigt och enkelt att få tag på. Nackdel är att den sotar mycket och att flaskor kan spricka och läcka. För att sota mindre kan man blanda ut vätskan med 10% vatten (dock ej vintertid).
  • Fotogen är billigt och energisnålt. Nackdel att den sotar mycket och luktar illa.
  • Kemisk ren bensin är billigt, rent och enkelt att få tag på.  Nackdelen är att den är något svårantändlig.
  • Metatabletter (metaldehyd) även kallat torrsprit, är bränsle i tablettform. Används till så kallade stormkök, som på grund av sin litenhet passar vid kamping. Tabletterna används främst till leksaksångmaskiner.

Allmänna råd

  •  Fyll aldrig på bränsle i varm brännare.
  • Ställ brännvätska en bit bort från brännaren.
  • Förvara bränslet säkert, gärna i tättslutande påse för att begränsa eventuellt läckage.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2018-09