Bearbetat viltkött kan liksom annat kött vara torkat, kokt, rimmat, eller rökt. Främst handlar det dock om rökt viltkött. Delikatesser är till exempel rökt renhjärta eller rökt älgstek tunt skivat (bild ovan). Problemet är dock att utbudet i vanliga butiker är ringa eller obefintligt. Ibland förekommer rökt renkött, förpackat tunt skivat, främst under vinterhalvåret. I övrigt får man vända sig till köttspecialistbutiker eller köpa via internet. Hos specialist kan man få rökt och torkat kött av ren- eller älgstek, hjärta med mer. Även av vildsvin. Däremot endast i undantagsfall av annat vilt. Läs mer, se respektive vilt.SÅ ANVÄNDNS BEARBETAT KÖTT

Viltkött används som annat nötkött. Oftast tunt kallskuret som smörgåspålägg eller på buffébordet.

Š Kunskapskokboken. Reviderat 2019-08

Läs mer

Älg, älgkött

Rådjur, rådjurskött

Hjort, hjortkött }

Ren, renkött }

Vildsvin, vildsvinskött }

Recept med Viltkött bearbetat

Det finns 7 recept med Viltkött bearbetat