Havstång

Fotograf/bild: Martin Hanner, Spisa.nu ¤

Havstång

(havsalger, släke, havsgrönsaker, kelp, brunalger, rödalger, grönalger)

Latin: Fucus

Engelsk översättning seaweeds, kelp

Fransk översättning algues de mer, varech

Italiensk översättning kelp

Tysk översättning Tang, Seetang

Spansk översättning quelpo, alga

Tång är större arter av havslevande alger. Fleratalet är röd- eller brunalger, några är grönalger. Till brunalger (kelp), räknas blåstång, som finns runt Sveriges kuster. Släke är en gotländsk benämning på tång liggande i strandkanten. Vissa fanerogamer kallas också tång, t.ex. bandtång. Tång finns i alla världens hav i stor mängd och variationsrikedom.

Produktionen av havsalger var 2012 knappt 24 miljoner ton, till ett värde av 43 miljarder kronor, varav rödalger 54%, brunalger 34% och övriga alger 12%. Kina svarar för över hälften av världsproduktionen av havsalger. Källa: FAO


SÅ ANVÄNDS TÅNG

Föda: Tång som födoämne ("havsgrönsaker"), förekommer främst i Japan, men också i andra östasiatiska länder. Ett fåtal sorter används till föda, som wakame (brunalg), kombu (brunalg), nori (rödalg), arame (brunalg) och Hiziki (brunalg). Tång kan köpas, vanligtvis torkad, i asiatiska butiker. Tång äts färsk eller används torkad i matlagning. Finns också i pulverform som konsistensgivare (läs mer > Agar). Tång har högt näringsvärde. Rikligt med proteiner och kolhydrater, liksom mineraler och andra spårämnen plus vitaminer.

Industriellt: Tång innehåller stora mängder kalcium- och kväve­förening­ar och används som gödningsmedel, till sodaframställ­ning och som stabiliseringsmedel i livsmedelsindustrin.

Läs mer

Om nudlar

The Oxford Companion to Food

FOA

Recept med Havstång

Det finns 17 recept med Havstång