Om diabetes

Fotograf/bild: Healthy Times

Om diabetes

(sockersjuka)

Diabetes även kallat sockersjuka är en vanlig kronisk ämnesomsättningssjukdom där kroppen bildar otillräckligt med insulin eller att insulinet inte har tillräcklig effekt. Diabetes förekommer i två huvudformer, typ 1 & 2. I Sverige har närmare 4% av befolkningen diabetes, varav var 7:e har s.k. typ 1-diabetes.

Även om alla delar av ämnesomsättningen kan påverkas vid diabetes är det centrala i diabetesbegreppet för hög halt av glukos (blodsocker) i blodet. Kroppens otillräckliga förmåga att omsätta glukos kan formuleras så att glukostoleransen är onormalt låg. Följden blir att urinen innehåller glukos. Om dessa mängder är stora dras extra vatten ut ur kroppen och leder till onormal törst, ett av sjukdomens huvudsymtom.

I högre grad än vid flertalet andra långvariga sjukdomar gäller att behandlingen måste ske i samverkan med sjukvårdspersonal. Vid alla former av diabetes rekommen­deras noggranna kostvanor, som i sig är optimala för alla vuxna personer.

Läs mer

Netdoktorn