Klimatfaktorer i synnerhet mycket regn och värme är gynnsamt. Likaså det geografiska läget. Söderut är säsongen lång och i norr är den kort. Under milda vintrar kan svamp plockas året om.

* Milda vintrar kan man hitta vårtratt- och vårnagelskivlingar och i jan-april kan stenmurklor påträffas.

* Maj-juni finner man toppmurklor och vårmusseroner.

* Juli är det inte ovanligt med snöbollschampinjon, blek kantarell, grågul stensopp och flera kremlor.

* Aug-sept är högsäsong för flertalet svampar.

* Okt-nov dominerar trattkantarell och olika musseroner.

Svamp trivs bäst i gammal blandskog
Den gynnsammaste miljön för svampar är gammal bland­skog med omväxlande hög- och låglänta partier samt med insprängda torr- och fuktstråk. I gräsmarker och parker påträffas t.ex. vårmusseron, nejlikbroskskivling och i hagar och betesmarker champinjon och stolt fjällskivling. I mullrika lövskogar finner man stensopp, blek kantarell och olika kremlor. I ren barrskog finns mandelkremla, skogs- och kungschampinjon m.fl.

Läs mer

Nylén: Våra matsvampar

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj