Svampars form varierar mellan sorter, men också mellan unga och äldre svampar.

Klotform (halvklotform) = rund hatt, t.ex. röksvampar och champinjoner. Gäller ofta ung outvecklad svamp.

Välvd = valvformig, kupig hattform, t.ex. soppar.
De flesta svampar är välvda eller utbredda i formen.

Utbredd = långsträckt hatt, men inte plan. En svamps utvecklingsstatier är ofta från klotrund, till välvd, till utbredd eller plan och slutligen med nedsänkt mitt.

Plan = relativt platt hatt, t.ex. vissa musseroner.

Trattform (navlad, nedsänkt mitt) = svamp/svamphatt som liknar en tratt t.ex. kantareller. Vissa välvda och utbredda svampar, som t.ex. kremlor, sjunker ihop på ålderns höst och får en nedsänkt mittparti.

Klockform = hatt som påminner om en kyrkklocka, t.ex. toppmurkla, fjällig bläcksvamp.

Läs mer

Svampguiden

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj