Giftiga svampar är alla svampar som orsakar lättare eller svårare förgiftningar. Ett 30-tal arter i Sverige är mycket giftiga och vissa av dem kan orsaka dödsfall. De arter i Sverige som ger allvarligaste förgiftning är lömsk och vit flugsvamp, gifthätting och toppig giftspindling.

Varning! En vanlig missuppfattning är att man kan smaka sig fram och att giftiga svampar har bitter smak. Tvärtom, de giftigaste svamparna har mild smak. Det finns inga generella regler för vilka svampar som är giftiga. Vissa svampar är ätliga först efter förvällning eller tillagning. Rå svamp är alltid svårsmält och kan ge magbesvär utan att vara giftig. Det finns 4 typer av gift i svamp: 

1) Cellgifter, som bl.a. skadar lever, njurar, hjärta och som är dödligt giftiga. Ex: Lömsk flugsvamp, hättingar.

2) Nervgifter, som kan orsaka kräkning, yrsel, kramper och hallucinationer. Ex: Röd flugsvamp, trådskivlingar.

3) Mag–tarmgifter, som orsakar kräkning, kolik, diarréer Ex: Många skivlingar och musseroner.

4) Antabuslika gifter, som tillsammans med alkohol ger bl.a. svåra obehag och illamående. Ex: Grå bläcksvamp.

Läs mer

Giftiga skivlingar

Giftiga champinjoner

Giftiga kremlor

Giftiga musseroner

Giftiga riskor

Giftiga fingersvampar

Giftiga murklor

Giftiga röksvampar

Giftiga soppar

Giftiga taggsvampar

Giftiga tickor

Giftiga tryfflar

Svampförgiftning

Svampguiden

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj