Elias Fries (1794-1878) "svampklassificeringens fader", var botanist, professor och rektor för Uppsala Universitet. Fries var speciellt inriktad på svampar och upphov till många av dagens svampnamn. Hans mest inflytelserika arbete var Systema mycologicum. Inom propagandan för att utnyttja svampar som föda var han pionjär i vårt land, bl.a. genom planschverket Sveriges ätlige och giftige svampar (1860–66).

Dagens viktigaste kunskapskällor om svamp är bl.a. Nya Svampboken (1996) av Pelle Holmberg & Hans Marklund, samt Nordic Macromycentes volym 1, 2 & 3 av L. Hansen & H. Knudsen (1992, 1997, 2000).

Michael Krikorev är en annan av Sveriges kunnigaste svampexperter, bl.a. utbildad svampkonsulent och den person som står bakom Svamguiden.com. Menyse kan rekommendra denna hemsida, för den som önskar ytterligare information om svampar. Menyse samarbetar med Michael Krikorev och merparten av informationen på Menyses svampsidor, liksom bilderna är hämtad från Svampguiden. Vi rekommenderar även Svampcentralen.

Läs mer

Svampguiden

Svampcentralen

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj