Svamporganismen

Fotograf/bild: Petter Thoen, Kunskapskokboken

Svamporganismen

(fruktkropp, hylle, hatt, fot, lameller, basidier, sporer)

Ur matsynpunkt är det svampens fruktkropp vi använder, vilket endast utgör en ringa del av svamparnas massa. Resten är myceliet, ett lager fina trådar dolt i mark, stockar och annat. Myceliet finns långt före de kortlivade fruktkropparna och lever kvar efter att dessa försvunnit.

Fruktkroppen bildas som små knutar på muceliet och omges vanligen av ett eller flera hyllen (höljen/skal). Svampen växer och blir allt större. Det yttersta hyllet brister och man kan tydligt urskilja en avgränsad övre del, hatten och en nedre del, foten.

Det inre hyllet brister också med tiden och man kan på hattens undersida se skivor (lameller), på vilka det bildas utväxter (basidier), med miljontals sporer (svampens frön). När sporerna mognat sprids de med vinden och bildar nytt mycel.

Unga svampar skiljer sig m.a.o. starkt i utseende från äldre utvecklade svampar.