Svampar klassificeras av Menyse enligt följande:

Namn: Latinskt artnamn, grupp, svenskt & utändska namn. Vanligtvis avser beskrivningen fullvuxna svampar.

Ätbarhet: Mkt god, God, Ätlig, Oätlig, Giftig, Dödligt giftig.

Hatt & fot: Bredd, höjd, form, färg, struktur, ring.

Undersida: Skivor, åsar, rör, taggar. Färg, form, täthet.

Svampkött: Färg, konsistens. Lukt och smak (färsk).

Utbredning: Geografisk spridning, omfattning, säsong.

Växtsätt: Växtplats, terräng, växtförutsättningar.

Förväxlingsrisk: Vanliga förväxlingssvampar.

Övrigt: Om matlagning t.ex. avkokning, eller annat.

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj