Ett 100-tal allvarliga förgiftningsfall inträffar årligen i Sverige och ett 1000-tal lättare fall.

Svampar kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga personer, utan att svampen fördenskull klassas som giftig och kan vara giftig pga miljögifter som bly och kadmium, eller av giftiga ämnen på växtplatsen. Giftighetsgraden kan också variera inom arten.

Det är främst gifterna amatoxin och orellanin som ger de allvarligaste skadorna. Symtomen av dessa visar sig oftast först efter 8-24 timmar och ibland upp till 2-3 veckor efter förtäring.

Illamående och magsmärtor några timmar efter måltid, är vanligen tecken på lindrigare svamp­förgiftning, eller dåligt hanterad svamp. Svamp är en färskvara och angrips lätt av bakterier.

Vid misstänkt förgiftning ring:

Giftinformationscentralen 112 (SOS Alarm).
För upplysning och information: 08-33 12 31.

Läs mer

Svampgifter

Giftiga svampar

Svampguiden

Giftinformationscentralen

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj