Svampsorter

Fotograf/bild: Petter Thoen, Kunskapskokboken

Svampsorter

(rörsvamp, buksvamp, skålsvamp)

Storsvampar identifieras bl.a. utifrån hur sporerna bildas.

Skivlingar har skivor (lameller) som sitter på hattens undersida. På dessa växer mikroskopiskt små organ (basidier) som producerar massor av sporer.

Por-/rörsvampar har lodrätt ställda rör i vilka basidier sitter. Hit räknas bl.a. soppar och tickor.

Taggsvampar har det gemensamt att deras basidier utvecklas på taggar.

Buksvampar bildar basidiesporer inuti fruktkroppen. Fruktkroppen är från början äggformig och underjordisk.
Hit räknas bl.a. röksvampar, rot- och hartryfflar.

Skålsvampar har de sporbildande skiktet väl exponerat. Sporerna slungas ut och sprids för vinden. Hit räknas bl.a. murklor, och underjordiska tryfflar.

Fingersvampar har långsmala basidier som sitter jämnt fördelade utanpå fruktkropparna.

Läs mer

Svampguiden

Nationalencyklopedin NE

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj