Ugnstermometer, bild Electrolux.se

Foto:

Termometrar

(termometer, °F = 1,8 x temperatur °C + 32, Celsiusskalan °C, Farenheitskalan °F, kökstermometer, vätsketermometrar, resistanstermometrar, digitala termometrar, elektroniska termometrar)

Latin: temperatura, tempero

Engelsk översättning thermometer, °C = (°F -32) / 1,8

Fransk översättning thermomètre, °F = 1,8 x temperatur °C + 32

Italiensk översättning termometro, °F = 1,8 x temperatur °C + 32

Tysk översättning Thermometer, °F = 1,8 x temperatur °C + 32

Spansk översättning termómetro, °F = 1,8 x temperatur °C + 32

Tempereratur (lat. temperatura = passande blandning, tempero = blanda rätt) är mått på graden av värme. Temperaturen mäts med hjälp av hur olika material förändras av temperaturen. Ju varmare materialet är desto mer expanderar det. Rent vetenskapligt är det svårt att mäta temperatur exakt för att materialen inte expanderar linjärt med temperatur­höjningen. Inom matlagning saknar emellertid detta betydelse. Temperatur mäts i Celsius eller Farnenheit uppkallade efter sina upphovsmän Anders Celsius och Daniel Fahrenheit.

Fahrenheitskalan anges med °F = grader Farenheit. Skalan betäms av 32°F för fryspunkten och 212°F för kokpunkten. Fahrenheit används ofta i anglosaxiska länder även om man officiellt antagit celsiusskalan.


Celsiusskalan anges med °C = grader Celsius. Skalan bestäms av isens smältpunkt = 0° och vattens kokpunkt = 100°C. Detta kan variera beroende på vilket lufttryck som gäller och definitionsmässigt skall det vara 760 mm Hg. I praktiken varierar kokpunkten mellan 99-101°C. Om man använder en tryckkokare höjs kokpunkten till runt 120°C, vilket påskyndar kokning av mat. Ursprungligen var definitionen det omvända, kokpunkten var lika med noll och smältpunkten lika med hundra, men har senare vänts för att få en logisk skala. Celsius används i de flesta länder.

Omräkning: I matlagning kan de olika måttenheterna ställa till praktiska problem. Anges inte C eller F i recepten utan bara "grader", avses alltid C i Sverige och F oftast i engelskspråkiga recept. Jämnvikt för de båda skalorna uppstår vid -40° (-40°F = -40°C). Omräkning sker enligt följande.

  • Temperatur °F = 1,8 x temperatur °C + 32.
  • Temperatur °C = (°F -32) / 1,8.


TERMOMETRAR

Det finns allehanda kökstermometrar för att mäta temperaturen i vätska som vatten, vin, smältande choklad, socker, sylt och konfektyrblandningar (läs mer > Specialtermometrar). För fasta varor som kött finns stektermometrar (läs mer > Stektermometer). För att mäta luftvärmen i ugnar finns ugnstermometer (se dito). Konstruktionsmässigt skiljer man på följande slags termometrar.

  • Vätsketermometrar består av graderade glasrör som vanligtvis innehåller sprit. Vid ökad temperatur stiger vätskan i röret. Förr användes kvicksilver som vätska vilket ger noggrannare svar, men är numera förbjudna på grund av att kvicksilver är giftigt. Import och handel med kvicksilvertermometrar är förbjuden i Sverige.
  • Resistanstemometrar är termometrar som använder fjädrande metalltråd som mätverktyg. De är inte lika noggranna mätinstrument som vätsketermometrar och används för att mäta högre temperaturer till exempel varmluften i ugnar. Tråd av koppar för max 120°C, av nickel max 300°C och av platina till max 1000°C.
  • Digitala termometrar: Moderna elektroniska termometrar innehåller en integrerad krets med kiseltransistorer som med hjälp av låg ström reagerar proportionell mot temperaturväxlingar.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2020-07

Läs mer

Om tillagning kött

Tillagning fågel }

Så tillagas fisk }

temperera

värme

Ugnstermometer

Stektermometer

Konfektyrtermometrar

Om innertemperaturer

Recept med Termometrar

Det finns 60 recept med Termometrar