Tidtagare

Fotograf/bild: H. W. Larsen

Tidtagare

(timer, äggklocka, timglas, Om tillagningstider)

Tidtagare för matlagning brukar kallas antingen timer eller äggklocka. En annan variant är det klassiska timglaset. Det är vanligen små manuella eller elektriska apparater som påminner med en ringsignal efter en viss inställd tid. I moderna spisar, ugnar, bakmaskiner med flera finns inbyggda timers för igångsättning och avstängning av maskinen efter ett visst antal timmar. I brödrostar finns en timer för olika rostningstid.

Om tillagningstider: Tillagningstider är mycket svåra att ange på ett bra sätt för att det är så många faktorer som spelar roll. Det är därför som det i så många recept bara står "tills genomstekt". För oerfarna kockar är detta inget gott råd när man inte har en uppfattning om tillagningstiden är 10 minuter, 30 minuter, 1 timme eller mer. Alla recept bör därför ange ungefärlig tillagningstid och alla kockar bör uppfatta de angivna tiderna som ungefärliga. Tillagningstiden är beroende av varans egenskaper, tillagningssätt och önskad tillagningsgrad.

Läs mer, sök på > Tillagningstid ... Koktid ... Stektid... Grilltid...

© Kunskapskokboken. Reviderat 2014-10

Läs mer

Ugnstermometer

Stektermometer

När är biffen färdigstekt?