Sockerarter, sackarider

Fotograf/bild: Martin Hanner, Spisa.nu ¤

Sockerarter, sackarider

(Sackarider (sockerarter): 1. glukos, druvsocker, dextros, blodglukos, blodsocker 2. fruktos, levulos, fruktsocker 3. laktos, mjölksocker 4. galaktos 5. sackaros, vanligt socker 6. maltos, maltsocker, Monosackarider, enkla sockerarter, disackarider, polysackarider, sammansatta sockerarter, konsumtion sockerarter)

Engelsk översättning Saccharides (sugars): 1. glucose 2. fructose 3. lactose 4. galactose 5. sucrose 6. maltose

Fransk översättning Saccharides (sucres): 1. glucose 2. fructose 3. lactose 4. galactose 5. saccharose 6. maltose

Italiensk översättning Saccaridi (zuccheri): 1. glucosio 2. fruttosio 3. lattosio 4. galattosio 5. saccarosio 6. maltosio

Tysk översättning Saccharide (Zuckerarten): 1. glucose 2. fructose 3. lactose 4. galactose 5. sucrose 6. maltose

Spansk översättning Sacáridos (azúcares): 1. glucosa 2. fructosa 3. lactosa 4. galactosa 5. sacarosa 6. maltosa

Sackarider är det vetenskapliga namnet för sockerarter och är av tre slag.

  • Monosackarider (enkla sockerarter) är kemiska föreningar med en kolkedja, som utgör grundenheten för kolhydrater. Den enklaste monosackariden är trios med tre kolatomer. Vanligast i naturen är de med fem kolatomer (ribos, deoxiribos) och de med sex kolatomer (glukos, fruktos). De sistnämnda kan snabbt tas upp som energi av kroppen.
  • Disackarider (sammansatta sockerarter) består av två monosackarider minskat med en vattenmolekyl. I naturen förekommer endast sackaros (bet-/rörsocker), maltos (maltsocker) och mjölksocker (laktos) i fri form. Disackariderna utgör en ur näringssynpunkt viktig grupp av kolhydrater. De måste brytas ner i tarmen av enzymer (läs mer > Enzymer), till monosackarider för att kunna tas upp i kroppen.
  • Polysackarider är en grupp av sockerarter som byggs upp av ett stort antal monosackarider med avgivande av vattenmolekyler. Till gruppen hör bland annat stärkelse (läs mer > Stärkelse) och glykogen (läs mer > Kolhydrater) vilka till vardags inte betraktas som "socker". Betaglukan är en polysackarid som tros vara blodsockerreglerande och kolesterolsänkande (läs mer > Betaglukan). Även cellulosa är en polysackarid. I rågmjöl finns polysackariden pentosan som är viktig för rågbrödets volym och inkråm (läs mer > Rågmjöl). 

Sockerater är kolhydrater som finns i olika former.

  1. Glukos (druvsocker, dextros, blodglukos) är den minsta beståndsdel som kolhydrater bryts ner till. Förekommer i blod (blodsocker) och i växtsafter som kroppens och växtens energikälla. Den mat vi äter omvandlas till glukos och transporteras ut till cellerna via blodet. Läs mer > Blodsocker & insulin. Glukos upplöst i vatten och lättkokt bildar en simmig vätska som benämns sockerlag (läs mer > Sockerlag). Upplevd sötma är något lägre än för sackaros.
  2. Fruktos (fruktsocker, levulos) är en sockerart som finns i naturen, till exempel i frukt och honung, samt i förening med glukos även i rörsocker och sockerbeta. Fruktos ombildas i levern till glukos. Kan också omvandlas till fett (läs mer > Kolhydrater). Upplevd sötma är närmare dubbelt så hög som för sackaros.
  3. Laktos (mjölksocker) förekommer i mjölk från däggdjur. Komjölk innehåller 3-5% och humanmjölk 4-8%. Graden av upplevd sötma anses utgöra runt 1/4-del av sackarosens sötma. Läs mer > Laktosintolerans.
  4. Galaktos är en monosackarid med sex kolatomer, som förekommer i många naturprodukter. Ämnet ingår som komponent i disackariden laktos tillsammans med glukos.
  5. Sackaros ("vanligt socker", betsocker, rörsocker) består av glukos och fruktos. Andra sötningsmedels sötma brukar ställas i relation till sackaros. 
  6. Maltos (maltsocker) förekommer sparsamt i våra livsmedel men finns i sädesslagen av vilka man framställer malt som används vid ölbryggning (läs mer > Olika ölmalt). Maltos har mycket högt GI (ca 105), högre än druvsocker (läs mer > GI-glykemiskt index).


KONSUMTION SOCKERARTER

Vuxna (18-80 år) svenskars konsumtion av sockerarter är 88 gram per dag enligt Livsmedelsverkets studier. Män konsumerar lite mer socker än kvinnor. Unga vuxna (18-30 år) konsumerar mer än äldre. De 5% som konsumerar mest (Högkons. nedan) konsumerar cirka dubbelt så mycket socker som genomsnittet. Av sackarosintaget kommer 20% från naturliga källor som frukt, grönsaker och juice, 80% är tillsatt socker i form av sötade drycker, bullar, kakor, godis och choklad.

 Gram per dag

Totalt

Män

Kvinnor

18-30 år

Högkons.

 Monosackarider

31 g

31

30

28

  59

 Disackarider

57 g

61

54

64

112

 varav sackaros

39 g

41

37

44

  84

 Summa sackarider

88 g

92

84

92

171

 E% 

Totalt

Män

Kvinnor

18-30 år

Högkons

 Monosackarider

6,4

  5,7

  7,0

  5,9

11,7

 Disackarider

11,5

10,8

12,0

12,8

18,9

 varav sackaros

7,7

  7,2

  8,2

  8,9

14,4

Källa: Livsmedelsverket Riksmaten 2010-2011. 
Underrapportering är vanligt i kostundersökningar.
Jämfört med Jordbruksverkets statistik är total underskattning 35-40%.
Tolka siffrorna med försiktighet. Läs mer > Näringskonsumtion Sverige.
Läs mer

Om socker

Vitsocker

Fruktsocker

Druvsocker

Om malt, ölmalt

Blodsocker och insulin

Om sockerlag

Laktosintolerans

Betaglukan

Kolhydrater

Enzymer

Näringskonsumtion Sverige

Rågmjöl

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj