Enzymer

Fotograf/bild: Slideplayer

Enzymer

(kofaktorer)

Engelsk översättning enzymes

Fransk översättning enzymes

Italiensk översättning enzimi

Tysk översättning Enzyme

Spansk översättning enzimas

Enzymer (grek. "i zyme" = surdeg) är vanligtvis proteinämnen som påverkar de kemiska reaktionerna i levande organismer utan att själv förstöras (katalysator). Enzymet förenar sig med en "reaktant", som sedan bryts sönder i beståndsdelar (bild ovan). Många enzymer behöver binda till molekyler som inte är protein för att kunna uppvisa aktivitet. Dessa kallas kofaktorer, vilka antingen kan vara oorganiska (exempelvis metalljoner) eller organiska (exempelvis flavin). Enzymer delas in i sex olika klasser alltefter den reaktion de katalyserar (läs mer > Nationalencyklopedin). En cell kan innehålla uppemot 1000 olika enzymer.

Kroppsfunktion: Nästan alla processer inom den biologiska cellen behöver enzymer för att fortgå med tillräcklig hastighet. De mentala och fysiologiska funktionerna i kroppen styrs av enzymer. Enzymer motverkar flera sjukdomar, som inflammationer, cancer och alzheimers. Det finns enzymer i levern som har en avgiftande förmåga. Mineralämnen, vitaminer eller hormoner kan inte vara verksamma i kroppen utan enzymer. Enzymer behövs för att kroppen skall kunna tillgodogöra sig näringen från kosten.

Ämnesomsättningsenzymer:

  • Peptidaser är en grupp enzymer som medverkar till nedbrytning av föda i mag–tarmkanalen (bindningarna mellan aminosyror i proteiner). Läs mer > Peptidaser.
  • Amylas är en grupp av enzymer som finns i saliv och bukspott vilka påskyndar (katalyserar) nedbrytning av stärkelse och glykogen. Läs mer > Amylas.

Industriellt: Syntetiska molekyler benämnda artificiella enzym uppvisar också enzymliknande katalytiska egenskaper. Vissa enzym används kommersiellt, i exempelvis framställning av antibiotika och andra läkemedel eller i tvättmedel, där enzymerna underlättar nedbrytningen av protein- eller fettfläckar på tvätten. Enzymer medverkar också vid tillverkning av bröd, ost och öl.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-06

Läs mer

Proteaser, peptidaser

Amylas

Ämnesomsättning

Nationalencyklopedin

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj