Periodiska systemet

Mineraler, spårämnen

(spårelement)

Grundämnen: Vår kropp byggs upp av ett tjugotal olika grundämnen. Kol, syre, väte och kväve ingår i praktiskt taget alla organiska ämnen. Natrium, kalium, klor och fosfor finns lösta i alla kroppsvätskor. Dessutom ingår ytterligare ett antal mineralämnen, vilka bland annat ingår i olika enzymsystem. 10 metaller och tre ickemetaller är essentiella, det vill säga livsnödvändiga för kroppen. Det vet till och med schimpanserna på Borneo. De lever mestadels i trädkronornas näringsfattiga miljö och måste ner ett par gånger i månaden för att dricka mineralrikt vatten från källor.

Mineraler är ett fast eller kristalliserat oorganiskt ämne som förekommer i naturen till exempel salt. Det finns omkring 4500 mineraler. Metaller är grundämnen till exempel natrium som finns salt. I kroppen finns ett femtontal livsnödvändiga mineraler, som kroppen inte kan producera själv utan måste tillföras via kosten.  

Livsnödvändiga (essentiella) mineraler är 10 metaller (järn, kalcium, kalium, koppar, krom, magnesium, mangan, molybden, natrium och zink) och tre icke-metaller (fosfor, jod och selen). Läs mer > se högerkolumnen. Vissa finns i förhållandevis stor mängd främst kalcium i benvävnad (1-2% av kroppsvikten), men också natrium och kalium i alla cellvätskor. Andra mineraler är så kallade spårämnen (spårelement). De förekommer bara i mycket små mängder (milligram eller microgram, det vill säga 1000-dels eller miljondels gram), men är viktiga i vissa enzymsystem. Som essentiella (livsnödvändiga) räknas fosfor, jod, järn, koppar, krom, magnesium, mangan, molybden, selen och zink.

Övriga mineraler: Det finns fler mineraler som har funktioner i våra kroppar, men kunskapen om dess betydelse i kroppen är högst begränsad och några rekommendationer om behov finns inte. Vad man däremot vet är att flertalet av dessa är skaldliga eller giftiga i större mängder. Sådana mineraler är bland andra aluminium, arsenik, nickel, vanadium, bor, kobolt, kisel, tenn, brom och bly.

Hälsa: Brist på vissa ämnen ger välkända sjukdomar, medan det i andra fall kan vara svårt att påvisa problem trots låga intag. Brist på järn hos kvinnor är vanligast. I övrigt tillgodogör sig kroppen i normala fall de nödvändiga mineralerna och spårämnena via kosten. Överskott kan ibland leda till förgiftningar eller andra symtom.

Läs mer > Miljögifter i mat.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-06

Läs mer

MILJÖGIFTER I MAT

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj