Om peppar

Fotograf/bild: Martin Hanner, Spisa.nu ¤

Om peppar

(långpeppar, betelpeppar, piperin, Peppar, peppar, ta i trä!)

Latin: Piper, Piper longum, Piper betle

Engelsk översättning Pepper, pepper, touch Wood! Pepper, pepper, knock on Wood!

Spansk översättning pimientas

Peppar är, dels ett samlingsbegrepp på en mängd olika arter i flera släkten vars frukter har mer eller mindre skarp, brännande smak och oftast stickande lukt, dels namn på den vanligaste pepparsorten (Piper nigrum) även benämnd vanlig peppar och som ger oss grön-, svart- och vitpeppar. Släkte Piper omfattar 1000-tals buskar, örter och klätterväxter t.ex. vanlig peppar, lång­peppar (Piper longum) och betelpeppar (Piper betle), den sistnämdas blad används som njutningsmedel vid beteltuggning t.ex. i Indien. Vanlig peppar är den mest använda kryddan i Europa och har varit det sedan romartiden på 400-talet. Den har tjänat som substitut för pengar, lösensummor, hyror mm. Frukter/frön från andra släkten och familjer används som pepparkryddor, t.ex. de afrikanska mor- och neger­peppar, japansk peppar, samt den australiska tasmanie­peppar. Även krydd-, rosé- och sishuanpeppar är andra arter i andra släkten. Det gemensamma är den skarpa smaken.

Långpeppar ser ut som smala, svarta majskolvar och var den första pepparsorten som kom från Asien till Europa och den blev mycket populär framför allt i Grekland. Grekerna kallade kryddan för peperi. Romarna lärde känna peppar från grekerna och ändrade namnet till piper. Långpeppar odlas i bl a Indien, Malaysia och Singapore. Smaken är het, skarp och lite söt och bör användas med viss försiktighet. I Indien används långpeppar i grönsakspickles och curryrätter. I Sverige går den knappt att få tag på.

Chilipeppar: Utomlands kallas även chilifrukter för peppar (pepper på engelska som också kan betyda vanlig peppar) vilket ofta leder till ordförbistring. Anges "peppar" i svenska recept avses oftast vanlig vit- eller svartpeppar. Avses grönpeppar brukar detta anges med sitt namn. Avses chilifrukter bör detta anges som chili (-peppar). Chili är världens mest använda krydda. Läs mer > Om chilifrukter.

Irritanten peppar: Irritanter är ämnen som irriterar - skapar hetta, kyla eller stickighet. Se > Irritanter. I alla pepparsorter är den dominerade irritanten piperin. Svartpeppar innehåller runt 5% piperin. I chili heter irritanten kapsaicin som är ungefär 100 gånger så stark som piperin.

Pepparbesvärjelser: England och USA har samma talesätt som Sverige: Peppar, peppar, ta i trä! England: Pepper, pepper, touch Wood! USA: Pepper, pepper, knock on Wood! Man ska knacka med knogen i trä och komplettera med ramsan för att förhindra att något otrevligt man sagt ska drabba en. Det finns också andra begrepp med peppar: "Det går åt pepparn" = det går på tok. "Dra åt pepparn" = mildare form av "dra åt helvete". Latin: "Utinam omnes poetae essent ubi piper crescit" = att alla poeter måtte vara där pepparn växer.

Läs mer

Om chilifrukter

Vanlig peppar

Irritanter