Om peppar

Fotograf/bild: Martin Hanner, Spisa.nu ¤

Om peppar

(peppar = frökryddor med brännande smak , långpeppar, betelpeppar, piperin, Peppar, peppar, ta i trä! Pepper, pepper, knock on Wood!)

Latin: Piperacea, Piper

Engelsk översättning Pepper = seed spice with burning taste

Fransk översättning poivre = épice de graines au goût brûlant

Italiensk översättning pepe = spezia di semi con gusto ardente

Tysk översättning Pfeffer = Samengewürz mit brennendem Geschmack

Spansk översättning pimienta = especia de semillas con sabor ardiente

Peppar är ett samlingsbegrepp på olika arter i flera släkten vars frukter har mer eller mindre skarp, brännande smak och oftast stickande lukt, men också namn på den vanligaste pepparsorten (Piper nigrum) även benämnd vanlig peppar. Sägs bara "peppar" i Sverige eller Tyskland avses som regel vanlig peppar, medan man i Spanien och Sydamerika tänker på chilifrukter vilka också är "peppar". Nedan den "peppar" som mest förekommer kulinariskt.

Irritanten peppar: Irritanter är ämnen som irriterar - skapar hetta, kyla eller stickighet (läs mer > Irritanter). I alla pepparsorter är den dominerade irritanten piperin. Svartpeppar innehåller runt 5% piperin. I chili heter irritanten kapsaicin som är ungefär 100 gånger så stark som piperin.

Pepparväxter (lat. Piperacea) är en familj med runt 3600 arter i 5 släkten, varav släkte Piper med 2.171 arter är den kulinariskt väsentliga med vanlig peppar (Piper nigrum).

  • Peppar, vanlig peppar (Piper nigrum) är den mest använda kryddan i Europa förutom salt och har varit det sedan romartiden på 400-talet. Grön-, svart- och vitpeppar är alla vanlig peppar, men av olika mognadsgrad. Läs mer > Vanlig peppar.
  • Betelpeppar (Piper betle) är den pepparart vars blad används som njutningsmedel vid beteltuggning till exempel i Indien. 
  • Långpeppar ser ut som smala, svarta minimajs och var den första pepparsorten som kom från Asien till Europa och den blev mycket populär framför allt i Grekland. Grekerna kallade kryddan för peperi. Romarna lärde känna peppar från grekerna och ändrade namnet till piper. Långpeppar odlas i bland annat Indien, Malaysia och Singapore. Smaken är het, skarp och lite söt och bör användas med viss försiktighet. I Indien används långpeppar i grönsakspickles och curryrätter. I Sverige går den knappt att få tag på.

Pepparkryddor i andra släkten inom andra familjer:

  • Kryddpeppar är en art i släkte myrtenväxter (Pimenta) med ursprung från Jamaika där den också odlas. Läs mer > Kryddpeppar. 
  • Rosépeppar är en art i släkte Schinus ("pepparträd") med ursprung från Peru. Läs mer > Rosépeppar. 
  • Sishuanpeppar är en art i släkte Zanthoxylum  (pepparträdsslätet) med ursprung frånSichuan i västra Kina. Läs mer > Sishuanpeppar.

Spanskpeppar (Capsicum) mer känt som chilipeppar är ett släkte med ett 50-tal arter med varierande hetta av irritanten kapsaicin, från 0 i paprika till 2.000.000 scovillegrader (läs mer > Chilifrukters hetta och smak). Chili är världens mest använda krydda. Läs mer > Om chilifrukter.

Pepparbesvärjelser: England och USA har samma talesätt som Sverige: Peppar, peppar, ta i trä! England: Pepper, pepper, touch Wood! USA: Pepper, pepper, knock on Wood! Man ska knacka med knogen i trä och komplettera med ramsan för att förhindra att något otrevligt man sagt ska drabba en. Det finns också andra begrepp med peppar: "Det går åt pepparn" = det går på tok. "Dra åt pepparn" = mildare form av "dra åt helvete". Latin: "Utinam omnes poetae essent ubi piper crescit" = att alla poeter måtte vara där pepparn växer.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2021-10

Läs mer

Om chilifrukter

Vanlig peppar

Irritanter