Engelsk översättning calcium benzoate

Fransk översättning benzoate de calcium

Italiensk översättning benzoato di calcio

Tysk översättning Calciumbenzoat

Spansk översättning benzoato de calcio

E212 Kaliumbensoat (fr. benzoate de calcium) = syntetisk konserveringstillsats, natriumsalt v bensoesyra (se > E210). otverkar jäst- och mögelsvampar, vissa bakterier.

SÅ ANVÄNDS KALIUMBENSOAT

Används t.ex. i sylt, dressingar, soppor och desserter på samma sätt som natriumbensoat E211.

Hälsa: Risk för överkänslighetsreaktioner, astmaanfall, särskilt hos personer som inte tål acetysalicylsyra.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2013-10

Läs mer

Konserveringsmedel

E211 Natriumbensoat

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj