Surhetsregulatorer

Surhetsregulatorer

(surhetsreglerande medel)

Surhetsregulatorer innefattar syror, baser och salter. Surhetsgrad anges med ett pH-värde. pH 7 = neutralt, t.ex. kemiskt rent vatten, pH från 0 till 7 = sur lösning och pH över 7 till 14 = basisk/alkalisk.

En lösnings surhetsgrad inverkar ofta på olika kemiska reaktioners förlopp. Syror används för att öka surheten hos en produkt och baser för att höja pH-värdet. De kallas för surhetsreglerande medel. Till denna grupp räknas även vissa stabliseringsmedel t.ex. bakpulver och vissa förtunningsmedel t.ex. natriumsulfater. 

Syror och baser som blandas neutraliserar varandra och bildar salter. Det mest använda saltet är vanligt koksalt (natriumklorid NaCl). Koksalt klassas inte som tillsats utan som råvara. En lång rad andra salter räknas dock som tillsatser.

Tillsatser måste anges på förpackningen med E-nummer eller namn. År 2008 fanns det 26 st av EU godkända surhetsreglerande medel (E500-E530, E574-E578).

Länk till enskilda färgtillsatser redovisas i högerkolumen. Tillsatser markerade med * har speciellt ifrågasatts eller är förbjuden i något annat land.

Följande tillsatser är också surhetsregulatorer:
E260 Ättikssyra > Se Konserveringsmedel
E261 Kaliumacetat > Se Konserveringsmedel
E262 Natriumacetat > Se Konserveringsmedel
E263 Kalciumacetat > Se Konserveringsmedel

E270 Mjölksyra > Se Konserveringsmedel
E284 Borsyra > Se Konserveringsmedel
E285 Natriumtetraborat > Konserveringsmedel

E296 Äppelsyra > Se Konserveringsmedel
E297 Fumarsyra > Se Konserveringsmedel
E325 Natriumaktat > Se Antioxidationsmedel
E326 Kaliumlaktat > Se Antioxidationsmedel
E327 Kalciumlaktat > Se Antioxidationsmedel
E330 Citronsyra > Se Antioxidationsmedel
E331 Natriumcitrater > Se Antioxidationsmedel
E332 Kaliumcitrater > Se Antioxidationsmedel
E333 Kalciumcitrater > Se Antioxidationsmedel
E334 L-Vinsyra > Se antioxidationsmedel
E335 Natriumtartrater > Se Antioxidationsmedel
E336 Kaliumtartrater > Se Antioxidationsmedel
E337 Natriumkaliumtartrater>Antioxidationsmedel
E338 fosforsyra > Se Antioxidationsmedel
E350 Natriummalater > Se Antioxidationsmedel
E351 Kaliummalat > Se Antioxidationsmedel
E352 Kalciummalater > Se Antioxidationsmedel
E354 Kalcium-L-tartrat > Se Antioxidationsmedel
E355 Adipinsyra > Se Antioxidationsmedel
E356 Natriumadipat > Se Antioxidationsmedel
E357 Kaliumadipat > Se Antioxidationsmedel
E363 Bärnstenssyra > Se Antioxidationsmedel
E380 Triammononiumcitrat > Antioxidationsmedel
E640 Glycin, natriumglycinat > Se Smakförstärkare

För att hitta en specifik tillsats kan du också använda sökfunktionen uppe till vänster på denna sida och söka på namn eller E-nummer. 

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj