Färgtillsatser

Färgtillsatser

(livsmedelsfärg, AZO-färger, azofärgämnen)

Matens färg påverkar smakupplevelsen positivt eller negativt. Läs mer > Färgsmak. Mat med "fel" färg upplevs vara mindre aptitliga. Detta gäller även drycker. Färgen är en viktig identifikationssignal som används i livsmedelsindustrin. På 1800-talet användes giftiga livsmedelsfärger som bly- och arsenikföreningar. Behovet av reglering var stort.

Naturliga färgämnen: Som livsmedelsfärg används ofta naturliga ämnen från gurkmeja, vindruvsskal, betakaroten från rotfrukter, karmin från koschenillsköldlusen med flera. Naturliga färgämnen är dock ingen garanti för att det är ofarligt eller ofarligare än syntetiskt färgämne. Till exempel har det visat sig att fröet annatto, som används i mexikansk mat, är mer allergiframkallande än de hårt kritiserade AZO-färgerna. För övrigt är flera färgtillsatser nästintill naturliga och tämligen harmlösa till exempel sockerkulörerna.

AZO-färger är syntetiskt (kemiskt-tekniskt) framställda färger, som används bland annat till textilier och livsmedel. Nio är godkända av EU för användning i livsmedel (E102, E110, E122-124, E129, E151 och E180, se respektive). Sverige var före EU-inträdet mer restriktiv. Några AZO-färger får bara användas i enstaka livsmedel. I svensk­tillverkade livsmedel används azofärgämnen inte i någon större omfattning. Det beror på Sveriges restriktiva inställning till färg­ämnena. Vissa azofärgämnen kan ge överkänslighetsreaktioner hos en del personer, främst de som redan har någon form av allergi. Debatten kring AZO-färger är hög, även inom EU.

Kritiserad användning: Eftersom färgtillsatser endast förskönar varan har de också starkt ifrågasatts som onödiga och för att de kanske kan ge allergier och andra negativa hälsoeffekter. Före mitten av 1970-talet användes färgämnen flitigt. Lagstiftningen har skärps och många färgtillsatser har förbjudits. Tillsatser markerade med fråge­tecken (?) i högerkolumnen har speciellt ifrågasatts eller är förbjuden i något annat land. Parentes (..) anger tillsats som funnits, men som förbjudits inom EU.

Hälsa: Färgtillsatser i mat är reglerad i livsmedelslagen. En godkänd färg skall vara oskadlig ur hälsosynpunkt och får endast användas i vissa angivna livsmedelsgrupper. Färg får till exempel inte användas i mjölk, kött, fisk och barnmat.

Rekommendation: Man kan generellt undvika produkter med färgtillsatser (E-nummer 100-199), för att det inte har någon annan funktion än estetiska. Undvik framför allt AZO-färgerna (E102, E110, E122-124, E129, E151, E155, E180) och övriga färgämnen markerade med fråge­tecken (?) i rubriken (E131, E161g). Vad som här sagts gäller särskilt barn. Notera att det inte alltid står E-nummer på förpackningen utan i stället färgämnets namn.

Harmlösa färgtillsatser (ofarliga) anses de naturligt framställda eller naturlika färgämnena vara. Hit räknas E100 Kurkumin, E101 Riboflavin, E150 sockerkulörer, E160 Karotener, E160 Rödbetsrött, E161b, E163 Antocyanin, E170 Kalciumkarbonat och E172 Järnoxider. Läs mer > Se respektive E-nummer.


SÅ ANVÄNDS FÄRGTILLSATSER


Färgämnen används i industrin för att återställa varans ursprungliga utseende när den gått förlorad i tillverkningen, eller för att ge färg åt färglösa livsmedel. Det finns många olika färgämnen för olika ändamål. Till exempel färgas stenbitsrom som är beige, antingen svart för att efterlikna störrom eller röd för att likna forellrom. Färgtillsats är vanligast förekommande i läsk och godis.

Varudeklaration: Tillsatser i mat måste anges på förpackningen med E-nummer eller namn. År 2015 fanns det 39 st av EU godkända färgämnen (E100-E199).

  • Gul/gyllene: E-nummer 100, 101, 102, 104, 175.
  • Orange: E-nummer 110, 160a, 160e, 161b.
  • Röd/mörkröd: E-nummer 120, 122, 123, 124, 127, 129, 160c, 160d, 162, 163, 180.
  • Brun/rödbrun: E-nummer 155, 160b.
  • Blå/violet: E-nummer 131, 132, 133.
  • Grön: E-nummer 140, 141, 142.
  • Grå/vitt/silvrig: E-nummer 170, 171, 173, 174.
  • Svart: E-nummer 151, 153.
  • Mångfärgad: E-nummer 150a-d, 172.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-07

Läs mer

Färgsmak

Om tillsatser i mat

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj