E251 Natriumnitrat ?

E251 Natriumnitrat ?

(chilisalpeter, NaNO3)

Engelsk översättning sodium nitrate

Fransk översättning nitrate de sodium

Italiensk översättning nitrato di sodio

Tysk översättning Natriumnitrat

Spansk översättning nitrato de sodio

E251 Natriumnitrat NaNO3 (chilisalpeter). Sytetiskt framställt. Förekommer även naturlig. Salpeter är benämning på salpetersyrans salter i allmänhet, även kallat nitrater. Jämför kaliumnitrat E252 (KNO3) även kallat kalisalpeter. Sägs bara salpeter i matsammanhang avses som regel kalisalpeter, dvs kaliumnitrat. Läs mer > Klorider, nitriter, nitrater & salpeter.

Användning: Natriumnitrat liksom kaliumnitrat används som konserveringsmedel bl.a. i (rimmat) kött, ost och inläggningar för att motverkar bakteriebildning (främst den mycket farliga Clostridium botulinum), som kan uppstå vid långtidsförvaring. Läs mer > Saltlag, saltlakning.

Hälsa: Omstritt. Risk för magsmärtor, förmodad cancerrisk. Kan skada spädbarns syreupptagningsförmåga.

Läs mer

E252 Kaliumnitrat ?

Salpeter, nitriter, nitrater

Clostridium botulinum

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj