Styckning nöt, nötkött

Fotograf/bild: Film: MSProcessing, Whole Cow Processed in under 12 minutes!

Styckning nöt, nötkött

(styckning nöt-oxe 1. två halvor 2. pistolstyckning 3. fjärdedelsstyckning 4. amerikansk styckning)

Latin: sectio carnis bovinae

Engelsk översättning beef cuts 1. side of beef 2. pistol cut 3. forequarter, hindquarter with flank 4. American cuts

Fransk översättning morceaux de bœuf 1. demi-carcasse 2. coupe pistolet 3. morceaux européenne 4. morceaux américaine

Italiensk översättning taglio di carne bovina 1. taglio mezzena 2. taglio pistola 3. taglio europeo 4. taglio americana

Tysk översättning Rindfleischzerlegung 1. Rinderhälfte 2. Pistole Zerlegung 3. Europäische Zerlegung 4. Amerikanische Zerlegung

Spansk översättning cortes de carne de res 1. media canal de ternera 2.corte de pistola 3. corte europeo 4. corte americana

Nötkött styckas (parteras) som regel anatomiskt. Man följer ben och hinnor (läs mer > Stycka kött). Styckningen kan variera i olika länder och mellan slakterier men är i princip densamma, det rör sig ju om samma kroppsdelar och muskler. Se respektive lands styckning i kolumnen bredvid. Se filmer via länkar nedan.

Slakt: Djuren slaktas i slakterier. Blodet tappas, magen rensas på inälvor, huvud och klövar skärs bort. Ätbara delar tas tillvara, till exempel kinder och tunga. En ko väger vanligen 300-400 kilo. Det som finns kvar benämns slaktvikt vilket utgör cirka 50% av levandevikten och är det som uppfödaren får betalt för. Direkt efter slakt grovstyckas djuret på slaktplatsen.

GROVSTYCKNING


Djurkroppen grovstyckas i 2, 4 eller 8 delar enligt nedan.

  • Halv ko (bild ovan t.v.). Djurkroppen skärs på längden i två delar. 
  • Pistol­styckning (bild ovan i mitten) innebär styckning i två delar där magpartiet följer med framdelen och biffstocken hänger ihop med bakdelen (vilket liknar en pistol). Vanligt i till exempel Italien.
  • Fjärdedelar (bild ovan t.h.): Halverad ko delas i en framdel med mittdelen och en bakdel. Gränsen går genom bröstkorgen vid 3:e revbenet. Vanlig styckmetod i Europa.
  • Åttondelar (se > USA-styckning nöt): Halverad ko kan delas i fyra delar på tvären till 8 delar. Styckmetoden allmänt tillämpad i USA där korna i allmänhet är större än i Europa.

Hängning: Innan detaljstyckning brukar kroppen hängas ett tag på sval plats för att möra köttet något. Läs mer > Möra kött.

DETALJSTYCKNING

Fortsatt styckning sker på hängande djur till exempel i Sverige, vilket är arbetsbesparande. I USA brukar man stycka på bord, vilket innebär mer lyftarbete. (se styckningsfilmer via länkar nedan). I Frankrike styckas som regel kroppen i fler bitar än i Sverige (läs mer > Fransk styckning nöt). Vid detaljstyckning avlägsnas ytterligare 15% av köttet innan det hamnar i butik. 

  • Framdelen detaljstyckas i ordning hals, bog med lägg, högrev med entrecote och bringa.
  • Bakdelen i kållapp (magpartiet), biffstock med filéer, innanlår, rostbiff med rumpstek, rulle, ytterlår, fransyska och baklägg i nu nämnd ordning.

FINSTYCKNING

Finstyckning sker på arbetsbord i styckningscentraler eller i butik. Varje styckdel putsas mer eller mindre väl på talg (fett), senor och hinnor och delas anatomiskt i olika muskler. Vanligen detaljskärs köttet i konsumentanpassade mindre bitar till exempel i skivor som förpackas. Finstyckningen visas i filmerna nedan. Läs mer, se respektive styckdetalj. 

©
Kunskapskokboken. Reviderat 2023-10

Läs mer

Stycka kött

Om nötkött, köttkvalité

Om inälvor

Köttraser nötboskap

Om kött

Möra kött

USA-styckning nöt

Fransk styckning nöt

Svensk styckning nöt

Italiensk styckning nöt

Spansk styckning nöt

Engelsk styckning nöt

Film: Whole Cow Processed in under 12 minutes!

Film: Grovstyckning framdel nöt

Film: Grovstyckning bakdel nöt

Film: How To Butcher An Entire Cow

Recept med Styckning nöt, nötkött

Det finns 1 recept med Styckning nöt, nötkött