En ledsen rökt röding

Fotograf/bild: Martin Hanner, Spisa.nu ¤

Om laxfiskar, foreller

(Stillahavslaxar, guldlaxfiskar, laxforell, bäckforell, blåforell)

Latin: Salmonidae, Argentinidae

Engelsk översättning salmon, trout, trout au bleu

Fransk översättning saumon, truit, truite au bleu

Italiensk översättning salmone, trota

Tysk översättning Lachs, Forelle

Spansk översättning salmón, trucha

Laxfiskar (Salmonidae) är en familj tillhörande laxartade fiskar (Salmoniformes). Laxfiskar omfattar ett 60-tal arter, varav 15 i Europa. De lever i norra halvklotets arktiska och tempererade områden. Det finns sötvattenslaxar och havslevande. De är kraftigt byggda med avlång, spolformad kropp, stor mun och med väl utvecklad stjärtfena. Längd 3 dm till 1,5 meter. Till laxfiskar räknas lax, röring, regnbåge med flera (se högerkolumnen). De flesta är eftersökta mat- och sportfiskar.

Lek: Laxfiskar leker (parar sig) uppströms i rinnande vatten. I samband med detta blir fisken färggrannare. Hannar är ofta färggrannare än honor och får oftast röd buk i samband med parningen. Som regel dör de efter parningen. Ynglen växer upp en tid i det rinnande vattnet, men den huvudsakliga uppväxten sker i hav, stora sjöar och floder. Före leken brukar de företa långa vandringar.

Stillahavslaxar (Oncorhynchus "kroknäsor") är ett släkte inom laxartade fiskar med ett flertal arter som kungslax, regnbågsöring, guldöring, mexikansk guldöring, puckellax och indianlax. Rom från stillahavslax kan man ibland hitta konserverad i svenska butiker (läs mer > Wild keta laxrom).

Guldlaxfiskar (Argentinidae) är en annan familj tillhörande laxartade fiskar som består av 55 arter, varav  två, guldlax och silverfisk, kan förekomma på svenska västkusten. De är långsträckta, silverfärgade med liten mun.

Forell (laxforell, bäckforell) är ett samlingsbegrepp för olika laxfiskar, inte en specifik art. Oftast avses mindre fisk (< 500 gram/st) av röding, regnbåge och sik vilka är lagom stora att tillaga hela. Blåforell är forell tillagad i ättika (se recept > Truite au bleu - blåforell). Läs mer > Blåkoka. Begreppet forell får inte, enligt Livsmedelsverket, användas i kommersiella sammanhang. Begreppet forell förekommer ofta i recept.


SÅ ANVÄNDS OCH TILLAGAS FORELL

Foreller används och tillagas på samma sätt som röding, se > Rödingar, eller respektive fiskart.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-04 

Läs mer

Laxartade fiskar

blåkoka

Rödingar

Keta laxrom

Recept med Om laxfiskar, foreller

Det finns 3 recept med Om laxfiskar, foreller