Norsfiskar

Fotograf/bild: Mijke van Oorschot

Norsfiskar

(nors, europeisk nors, slommen, regnbågsnors, ljusnors)

Latin: Osmeridae, Osmerus eperlanus

Engelsk översättning European smelt, sparling

Fransk översättning éperlan

Italiensk översättning sperlano, eperlano

Tysk översättning Stint, Binnenstint, Heilstindt

Spansk översättning eperlános, eperlano, eperlon

Norsfiskar (Osmeridae) är en familj tillhörande ordning laxartade fiskar med ett 10-tal arter, varav nors, lodda, ljusnors och regnbågsnors fiskas kommersiellt. Den sist­nämnda är så oljerik att den torkad kan antändas som ett ljus. Norsar lever i salt, bräckt och sött vatten i den norra zonen. Leken sker i strandzonen eller i flodmyn­ningar under våren.

Nors är en art i familjen norsfiskar. Ryggen är olivgrön, sidorna silverglänsande. Det är en långsmal liten laxfisk, som kan bli 40 centimeter lång och väga 2 hekto. Norsen förekommer från Ryssland till Spaniens norra kust. Den lever i stim på djupt vatten men vandrar tidigt på våren till strandvatten eller rinnande vatten för lek. Till exempel i Klarälven i Värmland där den kallas "slommen" och fångas med fiskhov (se film via länk nedan). Fisket med sänkhåv i Norrström i Stockholm, är framför allt avsett för nors.SÅ ANVÄNDS NORS

Nors används som matfisk men har ingen nämnvärd kommersiell betydelse i Sverige. Fisken hyser dock viss popularitet i andra europeiska länder. Tillagas på samma sätt som siklöja (se dito).

Š Kunskapskokboken. Reviderat 2019-08

Läs mer

Siklöja

Bohusfisk

Recept med Norsfiskar

Det finns 1 recept med Norsfiskar