Engelsk översättning calcium benzoate

Fransk översättning benzoate de calcium

Italiensk översättning benzoato di calcio

Tysk översättning Calciumbenzoat

Spansk översättning benzoato de calcio

E213 Kalciumbensoat Syntetisk
Motverkar jäst- och mögelsvampar, vissa bakterier.
Används t.ex. i sylt, dressingar, soppor, desserter.
Risk för överkänslighetsreaktioner, astmaanfall,
särskilt hos personer som inte tål acetysalicylsyra.

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj