Livsmedelstillsatser kan vara organiska ("naturliga") eller syntetiska (kemiskt framställda). Syntetiska livsmedelstillsatser måste vara godkända av EU för att få användas i livsmedelsindustrin (läs mer > se högerkolumnen). Livsmedelstillsatser i allmänhet är av följande slag.

 • Antioxidationsmedel hindrar fett från att härskna och fruktbaserade produkter från att missfärgas.
 • Bakpulver frigör gaser, som ökar varans volym.
 • Bärare underlättar användandet av andra tillsatser.
 • Emulgeringsmedel minskar ytspänning mellan icke blandbara ämnen, vilket gör blandningen stabil.
 • Enzymer påskyndar kemiska reaktioner.
 • Fuktighetsbevarande som förhindrar uttorkning eller förbättrar upplösning av pulver i vätska.
 • Fyllnadsmedel som bidrar att öka varans volym.
 • Färgämnen tillför eller återställer färg hos livsmedel.
 • Förtjockningsmedel gör tunnflytande varor trögflytande t.ex. ketchup.
 • Gaser, annat än luft, som används för att driva ut varan ur en förpackning eller för att skydda varan t.ex. mot syreangrepp.
 • Geleringsmedel ger geleaktig konsistens motsvarande gelatin (som inte räknas som tillsats).
 • Klumpförebyggande medel gör pulver klumpfritt även om det utsätts för fukt och mer "lättrunnet".
 • Komplexbildare som bildar kemiska komplex med metalljoner (? Menyse saknar närmare förklaring).
 • Konserveringsmedel ökar hållbarheten och minskar risken för uppkomst av giftiga ämnen.
 • Konsistensmedel håller frukt och grönsaker fasta och spröda, eller medverkar till att stabilera varan.
 • Mjölbehandlingsmedel för bättre bakegenskaper.
 • Modifierad stärkelse är kemiskt behandlad stärkelse. Används som konsitensgivare.
 • Skumbildande medel ger en homogen blandning.
 • Skumdämpningsmedel förhindrar eller dämpar skumbildning.
 • Smakförstärkare förstärker smak eller lukt.
 • Smältsalter ger jämn fördelning av fett o.d. i ost.
 • Stabiliseringsmedel gör varan homogen avseende färg och konsistens, bevarar varans egenskaper.
 • Surhetsreglerare färändrar varans surhetsgrad.
 • Syror gör varor surare, gör den syrliare.
 • Sötningsmedel ger söt smak. Som livsmedelstillsats räknas inte t.ex. vanligt socker eller honung (råvara).
  Sötningsmedel får inte används i barnmat.
 • Ytbhandlingsmedel ger blankt eller skyddande yta.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-07

Läs mer

Färgtillsatser

Konserveringstillsatser

Tillsatta antioxidanter

Tillsatta konsistensgivare

Tillsatta sötningsmedel

Surhetsregulatorer

Klumpförebyggande medel

Smakförstärkare

Ytbehandlingsmedel

Aromtillsatser

Övriga tillsatser

Om tillsatser i mat

Om tillsatser i dryck

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj