Engelsk översättning Amaranth

E123 Amarant är ett rödbrunt azofärgämne (läs mer > Färgtillsatser). Namnet från växten med samma namn (läs mer > Amarantfrön). Även namn på färgkulör (se ovan).

Framställning: Syntetiskt (kemiskt-tekniskt).

Hälsa: Färgämnet har ifrågasatts länge (= azofärg). Förbjudet i USA sedan det i omdiskuterade tester orsakat cancer hos försöks­råttor. Azofärgämne kan ge överkänslighets­reaktioner som nässelutslag, astmaanfall, rinnande ögon och näsa. Misstänks även kunna orsaka hyper­aktivitet hos barn.


SÅ ANVÄNDS AMARANT

Amarant får bara användas i fiskrom och vissa spritdrycker.

Varudeklaration: Inom EU måste livsmedel som innehåller AZO-färgämne märkas med varningstexten "Kan ha en negativ effekt på barns beteende och koncentration". Kravet på märkning gäller dock inte lösgodis eller andra icke-förpackade livsmedel.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-07

Läs mer

Amarant

Färgtillsatser

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj