Natrium

Natrium

Latin: Natrium

Engelsk översättning sodium

Fransk översättning sodium

Italiensk översättning sodio

Tysk översättning Natrium

Spansk översättning sodio

Natrium (Na) är ett metalliskt grundämne (se dito), som bland annat ingår i natrium­klorid (NaCl), mer känt som koksalt (läs mer > Om salt, koksalt). Det är det sjätte vanligaste grundämnet i jordskorpan inklusive haven. I näringsdeklarationer anges natrium som milligram per 100 gram (mg/100g).

Användning: Natrium är den mest använda alkalimetallen. Cirka 60% används till oktantalshöjande bensintillsatser. Mängden minskas successivt tack vare övergång till blyfri bensin. Inom metallurgin nyttjas natrium för desoxidation och som reduktionsmedel vid metallframställning. Natriumoxider används som blekmedel för trä, pappersmassa, papper och textilier, samt för att rena luft från koldioxid. Vattenlösningar av natriummetasilikat är kraftigt alkaliska och används i tvätt- och maskindiskmedel. Vid tvätt måste vattnet vara mjukgjort, annars faller föreningen ut i textilfibrerna. Vid diskning förhindras alkaliska avlagringar på glas och porslin.

Miljö: Natrium förekommer i biologiska sammanhang alltid som natriumjoner och är ett nödvändigt grundämne för människor och djur, men bara för en del växter. Hos sockerbeta och tomat, stimuleras tillväxten kraftigt av denna jon.

Tillsatser i mat: Natrium förekommer i ett fyrtiotal mattillsatser i form av konserveringstillsatser, antioxidanter, konsistensgivare, surhetsregulatorer, klumpförebyggande medel och smakförstärkare.  Läs mer > se E-nummer via länkar nedan.

Förekomst i mat (%).

  • Mycket högt 10-40% > salt (30-40), buljongkoncentrat (10-25). 
  • Högt 2-10% > bakpulver, salt sill, sojasås, inlagd ansjovis, fiskrom.
  • Medel 0,6- 2% > fiskpastej, rimmad lax, salami, rimmat/rökt kött, korv.
  • Lågt 0,1-0,6% > smör, margarin, hårdost, bröd.
  • Obetydligt 0-0,1% > fisk, kött, olja, grönt, frukt, bär.

PS: "Medel" anger värden avseende mat. Mängden är ur kroppslig synpunkt fortfarande hög.

Förekomst i kroppen: Natrium är för människan ett livsviktigt (essentiellt) spårämne (läs mer > Mineraler, spårämnen). Natrium finns i kroppsvätskan utanför cellerna men också i skelettet. Natrium är viktigt för vatten-saltbalansen (syra-basbalansen) i kroppen, samt för nervernas funktion och upptag av glukos. Kroppen tillgodogör sig natrium genom bordssalt, kött, matbröd, fisk, skaldjur och potatis. De flesta maträtterna är saltade och innehåller därför natrium.

Behov gram/dag: Rekommendationen är 0,5 gram natrium per dag (= 1 krm salt). För att minska risken för högt blodtryck bör intaget av koksalt begränsas till 6 gram per dag (cirka 1 tsk salt). Enligt Livsmedelverket konsumerar vi för mycket salt och de rekommenderar att saltintaget generell halveras. Svensken beräknas i genomsnitt äta 8-12 gram salt per dag.

Hälsa: Brist på natrium är mycket ovanligt, men kan uppstå vid stark svettning och långvarig sjukdom, som bland annat kan medföra muskelkramper. Högt intag kan leda till högt blodtryck, vilket ökar risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke. Långvarigt högt intag kan också ge skador på njurarna. Vid hälsokontroller mäter man mängden natrium i blodet.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-06

Läs mer

Hushållssalt

Mineraler, spårämnen

Salpeter, nitriter, nitrater

Om salt, koksalt

E211 Natriumbensoat

E215 p-Hydroxiben-soesyratylesterns...?

(E217 p-Hydroxiben-soesyrapropylesters...)

E219 p-Hydroxiben-soesyramtylesters...

E221 Natriumsulfit

E222 Natriumvätesulfit

E223 Natriumdisulfit

E232 Natriumortofenyfenol ?

E250 Natriumnitrit ?

E251 Natriumnitrat ?

E262 Natriumacetat, natriumväteacetat

E281 Natriumpropiat

E285 Natriumtetraborat ?

E301 Natriumaskorbat

E316 Natriumisoaskorbinsyra

E325 Natriumlaktat

E331 Natriumcitrater

E335 Natriumtartrater

E337 Natriumkaliumtartrater

E339 Natriumfosfater

E350 Natriummalater

E356 Natriumadipat

E385 Kalciumdinatrium-EDTA

E401 Natriumalginat

E450 Natrium-, kalium- kaciumdifosfater

E451 Natrium-, kaliumtrifosfater

E452 Natrium-. kalium-, kalciumpolyfosfater...

E466 Karboximetylcellulosa, cellulosagummi...

E468 Tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa ?

E470a Natrium-, kalium-, kalciumfosfater av fettsyror

E481 Natriumstearoyl-2-laktylat

E1450 Natriumoktenylsuccinatstärkelse

E500 Natriumkarbonater

E514 Natriumsulfater

E521 Aluminiumnatriumsulfat ?

E524 Natriumhydroxid

E576 Natriumglykonat ?

E535 Natriumferrocyanid

E541 Natriumaluminiumfosfat surt

E554 Natriumaluminiumsilikat

E621 Mononatriumglutamat

E627 Dinatriumguanyfat

E631 Dinatriuminosinat

E635 Dinatrium-5´-ribonukletider

E640 Glycin, natriumglycinat

Grundämnen

Livsmedelsverket

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj