Konserv

Fotograf/bild: Lanthushållet

Konserv

(1. konserv, konserver, konserverad mat 2. konservburkar, 3. helkonserv, sterilkonserv 4. halvkonserv, kylkonserv)

Engelsk översättning 1. conserves, preserves, canned - tinned food 2. conserve - precerve can, tin (can)

Fransk översättning 1. conserves, nourriture en conserve 2. boîte de conserve

Italiensk översättning 1. conserva, scatolame 2. barattolo di metallo

Tysk översättning 1. Konserven 2. Konservendose

Spansk översättning 1. conservas, comida enlatada 2. lata de conserva

Konserv är enligt Svenska Akademien en "förpackning med konserverad mat" och en "konservburk är en burk med (eller för) konserverad mat" (läs mer > Om konservering). Sägs bara "konservburk" brukar man avse de metallburkar för mat och dryck som finns i handeln. Kan också avse konserv i glasburk med metallock. De glasburkarar som används till kokkonservering (hermetisk inkokning) benämns "konserveringsburk" och är av annat slag (se > Konserveringsburkar). Läs mer > Om värmekonservering.


KONSERVBURKAR 

Konservburk (fr. boîte de conserve) är en hermetisk (lufttät) förpackning för mat som ger innehållet mycket lång hållbarhet. I butik finns så kallad helkonserv och halvkonserv.

  1. Helkonserv (sterilkonserv) är värmebehandlad steril matkonserv, som oöppnad skall ha en hållbarhet av minst 1 år i rums­temperatur. Hållbarheten är dock vanligtvis mycket längre. Burk och mat har steriliserats, det vill säga upphettats till 120-140°C. Alltså mer än pastörisering (70-80°C). Maten är färdiglagad och behöver bara värmas. Läs mer > Om värmekonservering.
  2. Halvkonserv (kylkonserv) är kallbehandlad vara till exempel inlagd sill, med begränsad hållbarhet och behöver förvaras kallt. Halvkonserver skall ha minst 6 månaders hållbarhet om förvarad oöppnad och kallt.

När man hemkonserverar skall man fylla burkarna ända upp och sätta på locket snarast. Ju mindre syre och desto mindre exponering i luften desto bättre. När sylten, gelén, moset kallnar krymper massan och drar till sig locket så att det blir helt tett. Om locket lossar lätt när massan kallnat är förslutningen inte helt tät. Då bör man koka om och fylla på nytt om lång hållbarhet önskas. Ett annat sätt är att koka burkarna i vattenbad. Läs mer > Om värmekonservering.

Historia: Den hermetiska konservburken uppfanns 1804. 1810 fick engelsmannen Peter Durand patent på att förvara mat i en lufttät plåtburk, som sedan utvecklades av den franske uppfinnaren Nicolas Appert. Uppfinningen innebar bland annat att Napoleon kunde förse sin armé med konservmat under långa fälttåg. Plåtburken visade sig också användbar under Krimkriget i mitten av 1800-talet. De första burkarna var av tjock plåt och mycket svåra att öppna. I slutet av 1800-talet utvecklades tekniken och plåten blev tunn. 1869 tillverkades den första konservburken i Sverige av Axel Molinders konservfabrik.

Hälsa: Man har testat 40 år gammalt älgkött som konserverades under Andra världskriget. Såväl smak, näring och hygien var helt ok. Problemet med plåtburkarna förr i tiden, förutom att de ibland kunde läcka in luft, var att plåten kunde avge ohälsosamma ämnen. Detta åtgärdades genom att förtenna insidan och senare att plastbehandla ytan. Kantstötta burkar kan innebära sprickor i skyddet. Epoxibeläggning på insidan läcker emellertid hormonpåverkande kemikalier till maten. Konserver har dock hittills undantagits av myndigheterna från åtgärder, utom i Japan där beläggning i stort sett ersatts av PET-film. Enligt svenska Livsmedelsverket är mängden som överförs till livsmedlen så liten att den inte utgör någon fara för hälsan, inklusive kantstötta burkar som fortfarande är täta. Glasburkar är i detta fall helt säkra.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2020-05

Läs mer

Om konservering, konservera

Om värmekonservering

Konserveringsburkar

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj