Annonsering 1955

Om övriga konserveringsmetoder

(strålkonservering, elbehandling, högtryckskonservering)

  1. Skyddande gas runt varan t.ex. kött i plasttråg. Läs mer > Gasat kött.
  2. Inläggning i vätska: Alkohol, ättika (se > Om syrning, surgörning) och olja har konserverande effekt och används på olika sätt för att bevara mat t.ex. frukt i alkohol, inlagd ättiksgurka och oliver i olja.
  3. Strålkonservering dödar mikroorganismer med hjälp av joniserande strålning. Man använder antingen röntgen-, gamma- eller partikelstrålning. Enligt internationell expertis är strålkonservering en säker och effektiv metod att öka hållbarheten hos livsmedel. Metoden är dock inte tillåten i Sverige.
  4. Högtrycksbehandling sker med tryck på 3000 bar och högre. Vid dessa tryck dör mikroorganismerna men smak- och näringsmässiga egenskaper påverkas inte nämnvärt. I Japan och USA används metoden industriellt för konservering av bl.a. juice, marmelad och yoghurt.
  5. Elbehandling innebär användandet av höga elektriska pulser. Denna teknik är hittills begränsad till vätskor som pumpas genom tunna behandlingsceller. För färskpressad apelsinjuice behandlad vid 50°C erhålls fördubblad hållbarhet i förhållande till konventionell teknik.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2013-10

Läs mer

Om konservering

Om surgörning

Gasat kött

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj