Alkoholprocent

Fotograf/bild: Dumbest Things Drunk People Have Done

Alkoholprocent

(viktprocent dryck, vikt%, volymprocent dryck, volym%)

Engelsk översättning Alcohol by volyme ABV, Alcohol by wheight ABW

Mängden alkohol i en dryck anges i volymprocent eller viktprocent.

  • Volymprocent är ett löst ämnes andel av totalvolymen. Alkoholhaltiga drycker som öl, vin och sprit anges vanligtvis i volymprocent, som på Systembolaget.
  • Viktprocent är motsvarande andel av vikten (gram).

Volym- och viktsprocent skiljer sig åt beroende på de olika ämnenas vikt. Vatten vikt är 100 gram per deciliter, medan alkohol är lättare och väger 80 gram per deciliter. Detta kan vara något förvirrande när man analyserar alkoholhaltiga dryckers näringsvärde.

Vikt = volym/1.25 (100/80=1.25)

Starköl: Volym 5.6%, vikt 4.5%
Rödvin: Volym 12%, vikt 9.5%
Brännvin: Volym 40%, vikt 32%
Läs mer > Alkohol i dryck.

I varuredovisningen för alkoholhaltiga drycker anger Dietkokboken på samma sätt som Systembolaget volymprocent (volym%), men i näringsberäkningar anges vikt­procent (vikt%), på samma sätt som Livsmedelsverket.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-03

Läs mer

Alkohol i dryck %

Alkohol - näringslära

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj