Bor

Bor

(borsyra, borater, borosilikat, borhydrider)

Latin: Borum

Engelsk översättning boron

Fransk översättning bore

Italiensk översättning boro

Tysk översättning Bor

Spansk översättning boro

Bor (B) är ett ickemetalliskt grundämne (se dito). Förekommer ganska sällsynt i naturen och då inte i fritt tillstånd utan bundet till syre som i borsyra, borat eller borosilikat. Bor redovisas inte i näringsdeklarationer.

Användning: Bor används inom pyroteknik och i fasta raketbränslen. Högrent bor används i elektriska halvledare och termistorer (motstånd). Anrikat bor används som neutronskydd och i styrelement i kärnreaktorer. Små koncentrationer bor sätts till i vissa specialstål för att öka hårdheten.

Miljö: Bor är ett nödvändigt grundämne för gömfröiga växter och en del kiselalger. Borbrist hos odlade växter, till exempel sockerbeta och blomkål, förebyggs genom borhaltig gödsling. Bristen yttrar sig som upplösning av vävnaderna i betans eller kålhuvudets mitt.

Tillsatser i mat: Bor förekommer som konserveringstillsatser. Läs mer > se E-nummer via länk nedan. Runt år 1900 ansågs borat vara det bästa konserve­rings­medlet för bevarande av smak hos fisk, kött och smör. Medlet förbjöds efter att man upptäckt att borsyra gav störd aptit och matsmältningsproblem.

Förekomst i mat: Ytterst små kvantiteter finns i mat, främst i frukt (ej i citrusfrukter), nötter och baljväxter.

Förekomst i kroppen: I våra kroppar finns bor i alla vävnader, men företrädesvis i skelett, naglar och tänder. Människan tar upp 10–20 mg bor/dag huvudsakligen via frukt och grönsaker. Halten bor i människokroppen är runt 1 mg/kilo kroppsvikt.

Behov: Okänt.

Hälsa: I sak vet man väldigt lite om bors inverkan på kroppen. Man tror att bor kan ha positiv inverkan på skelettet vid brist på D-vitamin, magnesium och kalium. Rent bor är inte giftigt. Borater som borax, tränger igenom huden och kan ge förgiftningar.

  • Kosttillskott: Bor i tillskottsform ökar nivåerna av både av östrogen och testosteron vilket skulle kunna ge effekt på fysisk prestationsförmåga. Det finns dock inte skäl att använda sådana kosttillskott. Överdosering av bor kan leda till illamående, diarré, hudinflammation och slöhet och om långvarigt till dålig aptit, viktminskning och minskad sexuell aktivitet. 

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-06

Läs mer

Mineraler, spårämnen

E284 Borsyra ?

E285 Natriumtetraborat ?

Grundämnen

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj