Aluminium

Aluminium

Latin: Aluminium

Engelsk översättning aluminium

Fransk översättning aluminium

Italiensk översättning alluminio

Tysk översättning Aluminium

Spansk översättning Alumínio

Aluminium (Al) är ett metalliskt grundämne (se dito) och det tredje mest förekommande grundämnet på jorden (8%) i form av kemiska föreningar. Det tas därför upp av många växter och därmed också av djur. Aluminium redovisas inte i näringsdeklarationer.

Användning: Aluminium används som legeringar på många sätt. Cirka 90% används inom byggnadsindustri, i bilar, fartyg, flygplan, tåg, elöverföring och i maskiner. Metallen skyddar mot ljus, syre och fukt och används därför som förpackningsmaterial i tuber, burkar och folie (läs mer > Folie, plastfilm).

Miljö: Naturligt förekommande aluminiumföreningar har låg löslighet i vatten och är därför fasta i marken. Försurning ökar emellertid rörligheten av metallen, varvid en transport kan ske till sjöar och vattendrag. Det stör näringsupptaget hos många växter och kan ge rotskador. I vattendrag ger relativt låga koncentrationer vid lågt pH-värde allvarliga skador på fisk, främst gälarna. Framför allt laxfiskar är känsliga. Aluminium transporteras eller anrikas inte i nämnvärd omfattning i näringskedjan.

Tillsatser i mat: Aluminium förekommer som livsmedelstillsats i form av färgtillsats, surhetsregulatorer och klumpförebyggande medel. Läs mer > se E-nummer via länk nedan.

Förekomst i mat: Den mat vi äter innehåller oftast ofarliga mängder. Aluminium förekommer främst i säd, grönsaker, örter och teer. Om man tillagar eller förvarar sura livsmedel som bär, frukt, rabarber och tomat i kärl av aluminium kan halten öka i den maten. Maten står för en stor del av det aluminium vi får i oss. En del läkemedel innehåller aluminium och kan göra att man får i sig mycket av ämnet.

Förekomst i kroppen: Aluminium tycks inte vara nödvändigt för levande organismer, som innehåller ytterst små mängder därav.

Behov: Okänt. Normalt konsumtionsintag via maten 2-10 milligram per dag. Tillskott anses inte behövas, utan är snarare olämpligt.

Hälsa: Brist på eller symtom av aluminium är obakant. Aluminium i större mängd är giftigt. Undersökningar har inte kunnat påvisa att aluminium i mat och dricksvatten leder till sjukdom. Förr talade man om att tillagning i aluminium­kärl gav risk för alzheimers, en uppfattning som man numera gått ifrån. Fortfarande anses det dock olämpligt att tillaga och förvara sura livsmedel i sådana kärl.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-06

Läs mer

Mineraler, spårämnen

Enzymer

E173 Aluminium

E520 Aluminiumsulfat ?

E522 Kaliumaluminiumsulfat ?

E523 Aluminiumammoniumsulfat ?

E541 Natriumaluminiumfosfat surt

E554 Natriumaluminiumsilikat

E555 Kaliumaluminiumsilikat

E556 Kalciumaluminiumsilikat

E559 Aluminiumsilikat

Folie, plastfilm

Grundämnen

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj