Dryckkonsumtion Sverige

Dryckkonsumtion Sverige

(Energikonsumtion drycker)

Dryckeskonsumtionen i Sverige, exklusive vanligt kranvatten, har ökat med 30% per person sedan 1960 räknat i liter. Energikonsumtionen från drycker har ökat med 11%.

Dryckeskonsumtion per person (Liter/år)
För enskild dryck se respektive vara i Varufakta.


Liter/person & år

1960

1980

2000

2008

60>08

Mjölk **

158

160

112

96

-40%

Buteljvatten

5

7

8

11

110%

Juice & saft

4

17

18

22

495%

Läsk & cider

22

30

82

85

280%

Lättöl, folköl*

47

46

39

25

-47%

Vardagsdrycker *

225

250

252

234

4%

Starköl *

2

15

43

52

2843%

Vin *

5

13

27

32

597%

Spritdrycker *

9

11

6

7

-24%

Alkoholkonsumtion

15

39

76

90

502%

Konsumtion dryck *

237

281

313

308

30%

*) Öl, vin och sprit beräknat per befolkning 16 år eller äldre.
Vardagsdrycker och Konsumtion dryck = per capita Sverige.
**) Inklusive böndernas självhushållning.
Källa Jordbruksverket och SoRAD Stockholms Universitet.

Vardagsdrycker: Mjölk, främst standardmjölk, var förutom kranvatten den dominerande drycken 1960. Standardmjölken har minskat med 78% och har till viss del ersatts av lågfettsmjölk och andra drycker. Läskkonsumtionen är idag nästan lika stor som konsumtionen av mjölk. Alkoholsvaga öls minskning har ersatts med kraftigt ökad starkölskonsumtion.

Alkoholkonsumtionen har 6-dubblats sedan 1960. Försäljningen via Systembolaget och restauranger har 5-dubblats. "Oregistrerad" alkohol har ökat 15 gånger. I snitt dricker genomsnitts­svensken (över 15 år) 2 stora stark, nästan en flaska vin och 2,5 snapsar per vecka. En hel del med andra ord.

Oregistrerad alkohol avser privatimport, smuggling och hemtillverkning. Laglig och olaglig. Stockholms Universitet gör sedan 2000 beräkning av denna konsumtion. Av förklarliga skäl är siffrorna osäkra, men viktiga för uppskattning av totalkonsumtionen.

1960 till 1995 var andelen oregistrerad alkohol av total konsumtion ökande, men ändå begränsad. Statistiskt underlag saknas dock för perioden. Efter Sveriges inträde i EU 1995 ökade privatimporten kraftigt, liksom smugglingen av främst öl och sprit.

Andelen oregistrerad alkohol ökade fram till 2004, som då för öl var 33%, vin 28% och för sprit 60%. Därefter har andelen sjunkit påtagligt till 26% för öl, 17% för vin och till 43% för sprit. Förklaringen till nedgången kan antas sammanhänga med konjunkturnedgången. Folk reser mindre. 

Av oregistrerad alkohol 2008 står privatimporten för 66%, smugglingen för 26% och hemtillverkning för 8%.


Energikonsumtion dryck/person (Kcal/dag)


Kcal/person & dag

1960

1980

2000

2008

60>08

Mjölk **

257

229

153

129

-50%

Buteljvatten

0

0

0

0

 

Juice & saft

5

20

23

27

495%

Läsk & cider

24

32

90

93

280%

Lättöl, folköl*

46

44

39

25

-46%

Vardagsdrycker *

321

317

296

269

-16%

Starköl *

2

19

55

67

2843%

Vin *

9

26

54

63

597%

Spritdrycker *

49

60

35

37

-24%

Alkoholkonsumtion

61

106

143

168

177%

Konsumtion dryck *

367

400

412

406

11%

*) Öl, vin och sprit beräknat per befolkning 16 år eller äldre.
Vardagsdrycker och Konsumtion dryck = per capita Sverige.
**) Inklusive böndernas självhushållning.
Källa Jordbruksverket och SoRAD Stockholms Universitet.


Energikonsumtionen har ökat mindre (+11%) än literkonsumtionen (+30%), vilket främst sammanhänger med att konsumtionen av den fet standardmjölk minskat kraftigt.

Vardagsdrycker: Energikonsumtionen av mjölk har halverats sedan 1960, pga minskad konsumtion och övergång från fet standardmjölk till magrare alternativ. Standardmjölken har minskat med 78%. Energikonsumtionen av juice och läsk ökar stadigt. Lätt- och mellanölskonsumtionen har halverats. Totalt dricker vi till vardags hälsosammare, mindre energirika drycker, vilket medfört en total nedgång med 16% för vardagsdrycker.

Alkoholkonsumtionen: Energiminskningen för vardagsdrycker kompenseras med råge av starkt ökad konsumtion av starköl och vin. Här har energikonsumtionen nästa 3-dubblats sedan 1960. Konsumtionen av sprit minskar stadigt.

Av total energikonsumtion 2008 svarar mjölk för en tredjedel, juice och läsk för 30% och öl, vin och sprit för drygt 2/3-delar. Dryckerna svarar i genomsnitt för 10% av totalt kaloriintag (mat 90%).

Genomsnittsvärden för dryck säger inte så mycket. Fördelningen mellan individer är sned. Barn och ungdom står för stor del av mjölk och läsk. 20% av pojkarna och 5% av flickorna i åldern 16-19 år uppger att de dricker läsk minst 5 gånger per vecka. Vuxna män dricker helst öl och kvinnor helst vin. En begränsad del av befolkningen står för merparten av alkoholinköpen.
Läs mer

Komjölk

Om öl och konsumtion

Om vin, vinkonsumtion

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj