Vanliga fel vid näringsberäkning

Vanliga fel vid näringsberäkning

 Vanliga felkällor vid beräkning av portionsvikt och näringsberäkning.

  • Slarv vid inläggning av ingredienser är den största felkällan. Såväl för stora som för små mängder, eller inga alls är vanligt förekommande. Kardinalfel är om varor som inte äts medtas i ingredienslistan utan markering av "Äts ej", till exempel frityrolja eller kokvatten.
  • Omräkningstalen för viktändring vid tillagning kan skilja en hel del mot verkligheten eller vara felbedömda. Läs mer > Vikt- & näringsändring vid tillagning.
  • Undermåliga beräkningssystem gäller i många system för näringsberäkning. Det vanligaste är att ingredienslistan med nödvändiga uppgifter begränsats mer eller mindre till SLV:s databas som omfattar cirka 1500 varor, men antalet ingredienser som används är mångdubbelt större (Dietkokboken = 8000 ingredienser). Ett kardinalfel som därvid ofta medföljer är att det inte framgår när information saknas (i Dietkokboken markeras detta i recepten med N/A = No Answer). 
  • Panering: Konsumerade ingrediensmängder vid panering felbedöms generellt. Läs mer > Så panerar man.
  • Fett: Fettreduktion och dito upptag felbedöms generellt. Läs mer > Fettreduktion och fettupptag. Se också > Näringsberäkning fet fågel, som är extra speciellt.
  • SLV:s databas: I SLV:s databas finns näringsvärden för tillagad vara. Man kan därvid inte multiplicera varans råvikt med näringsvärdena. Vid tillagning minskar (eller ökar) varans vikt. Tillagad vara skall naturligtvis multipliceras med den tillagade varans vikt.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2015-11

Läs mer

Vikt- och näringsberäkning recept

Fettreduktion och fettupptag

Näringsberäkning fet fågel }

Så panerar man

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj