Cikoriarot ¤

Fotograf/bild: Film: Euronews, chicory root

Cikoriarot ¤

(cikoriarot, rotcikoria, vägvårda, blåblinka, jernört, industriell cikoria, cikoriakaffe, Så används cikoriarot)

Latin: Cichorium intybus var. sativum

Engelsk översättning chicory root, industrial chickory, chicory coffee

Fransk översättning racine de chicorée, chicorée industrielle, café de chicorée

Italiensk översättning radice di cicoria, cicoria industriale, caffè alla cicoria

Tysk översättning Wegwartewurzel, Zichorienwurzel, industrieller Wegwarte, Wegwarte Kaffee

Spansk översättning raíz de achicoria, achicoria industrial, café de achicoria

Cikoriarot (rotcikoria) är biologiskt en sortvariant av grönsaken cikoria (cicorium intybis). Alltså närbesläktad med rosésallat (läs mer > Cikoriasallater). I Skåne kallad blåbinkegräs och blåblinka. Roten är droppformad liknande en rättika och fruktköttet som är vitt, är ganska "träigt". Mest känt som surrogatkaffe.

Cikoriakaffe: Rötterna kan rostas, malas och används som ett alternativ till kaffe. Användes som sådan under de båda världskrigen når kaffeimporten var avbruten och under depressionsåren på 1930-talet. I Östtyskland under den östtyska kaffekrisen 1976-1979 introducerades ett "Michkaffee" (blandkaffe) av cikoria, sokerbeta och råg. Cikoria­kaffe saluförs fortfarande som ett alternativkaffe i Sydostasien, Sydafrika, södra USA med flera länder. I Frankrike finns en blandning av 60% cikoria och 40% vanligt kaffe under varumärket Ricoré.

Hälsa
: Roten innehåller kolhydratet inulin från vilket man industriellt kan framställa fruktos. Den innehåller också fett, proteiner samt bitterämnena lactucin och lactucopicrin (se film, klicka på "Euronews" under bilden ovan). Förekommer i hälsokostbranschen som undergörande medel, bland annat för att bota gikt, något för portvinsdrinkare att tänka på. Efter 2 veckor användning skall tån vara botad, utan rot tar det hela 14 dagar (!).SÅ ANVÄNDS CIKORIAROT

Roten kan användas som rotsak, dock sällsynt förekommande. Odlas mestadels för industriell framställning av fruktos och andra näringsämnen. Används också som ett alternativ till kaffe och som djurfoder.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2022-06

Läs mer

Cikoriasallater

Rosésallat