Nicolas Appert och hans "konservburk"

Fotograf/bild: Nicolas Appert, konservburkens uppfinnare

Om konservering, konservera

(konservera, konservering, konservera mat)

Latin: conservo

Engelsk översättning conserve, conservation, preserve, preservation

Fransk översättning conserver, conservation

Italiensk översättning conservare, conservazione

Tysk översättning konservieren, koservierung

Spansk översättning conservar, conservación

Konservera (fr. conserver, från latinets conservo = bevara) är enligt Svenska Akademien att "behandla eller preparera (något) på särskilt sätt för att bevara det i oförändrat eller oskadat skick". Förr även i andra betydelser till exempel "Att den önskelige freden, rijket nu står uthi, må conserverat blifva".  Kulinariskt innebär det att förhindra mat från att jäsa, mögla eller att ruttna och samtidigt utan att nämnvärt försämra dess kvalitet. Läs mer > Konserv.

Historia: Sedan urminnes tid har man lärt sig att torka, salta, sockra och syra mat för att öka hållbarheten. Den hermetiska konservburken uppfanns 1804 av fransmannen Nicolas Appert. Uppfinningen innebar bland annat att Napoleon kunde förse sin armé med konservmat under långa fälttåg. På 1900-talet kom frystekniken, sedan röntgen-, högtrycks- och elbehandling.

Kemi: De mikrobiologiska mekanismerna förstör i allmänhet en vara snabbt och är som regel hälsofarligt. Konservering går därför ut på att döda eller begränsa mikroorganismerna. Grundregler (oavsett konserveringsmetod):

 • Välj fräscha råvaror
 • Arbeta hygieniskt
 • Arbeta snabbt
 • Förpacka tättslutande
 • Använd konserveringsmedel när detta anges


KONSERVERINGSMETODER

 • Torka, se > Om torkning.
 • Röka, se > Om torkning.
 • Salta, se > Om insaltning
 • Sockra, se > Om insockring.
 • Syra, se > Om surgörning.
 • Kyla, frysa, se > Om djupfrysning.
 • Safta, sylta, lägga in se > dito.
 • Kokkonservera, pastörisera, sterilisera, hermetisera, se > Om värmekonservering.
 • Röntgenbehandla, se > Om övriga konserveringsmetoder.
 • Högtrycksbehandla, se > Om övriga konserveringsmetoder.
 • Elbehandla, se > Om övriga konserveringsmetoder.

Tillföra konserveringsmedel, se > Konserveringmedel.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2020-05

Läs mer

Konserv

Om torkning

Om rökning

Om insaltning, salta in

Om insockring

Om surgörning

Om djupfrysning

Om värmekonservering

Om övriga konserveringsmetoder

Konserveringsmedel

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj