Clostridium botulinum

Fotograf/bild: Petter Thoen, Kunskapskokboken

Clostridium botulinum

(botulism, korvförgiftning)

Latin: Clostridium botulinum

Engelsk översättning botulism

Fransk översättning botulisme

Italiensk översättning botulismo

Tysk översättning Botulismus

Spansk översättning botulismo

Clostridium botulinum är en bakterie som förekommer allmänt i naturens jord och kan finnas på växter och även hos fiskar i vissa svenska vatten. Sporer kan (mycket sällsynt, noterat i USA) förekomma i honung varför man brukar avråda honung till barn under ett år, för att de inte utvecklat immunförsvaret fullständigt. Sporerna är mycket motståndskraftiga och kan överleva kokning. Bakterien kan utvecklas i livsmedel där de bildar ett livshotande gift, bland de starkaste gifter man känner till. Ett snapsglas rent botulinumtoxin skulle räcka till att döda hela Sveriges befolkning. Bakterien tillväxer endast i syrefri miljö.

Botulism är den sjukdom man kan få av bakterien när den tillväxer och utvecklar toxin (gift). Sjukdomen kan vara livshotande. Botulism förekommer i Sverige, men vanligen endast med ett fåtal fall per år. Sårbotulism kan förekomma, när bakterier kommit in av något skäl och såret är syrefritt. 

Hälsa: Sällsynt förekommande i Sverige. Sedan 1969 har ett drygt tiotal inhemskt smittade fall av botulism rapporterats i Sverige. I fyra fall har kryddsill angetts som smittkälla, fyra personer har smittats av rökt lax och tre personer av gravad fisk. Botulism är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. Inhemskt smittade fall skall meddelas miljökontoret i kommunen för att spåra misstänkta livsmedel. Det är av största vikt att andra personer som också kan ha ätit av födan blir spårade.

  • Smittkälla: Giftet kan bildas i otillräckligt konserverade livsmedel, till exempel vid heminläggningar av sill och i rökt fisk. Förr förekom så kallad "korv­förgiftning".
  • Symtomen är illamående, kräkningar, synstörning, dubbelseende, halsont, talsvårigheter och efter hand andningsförlamning. Tiden till insjuknande anges vara 6 till 36 timmar, ibland flera dygn. Sjukdomen smittar ej från person till person.
  • Diagnos misstänks utifrån sjukdomsbilden och verifieras genom analys av livsmedel, blod och/eller avföring.
  • Behandling: Antibiotika hjälper inte och vaccin saknas. Antiserum förekommer. Andningsförlamning kräver respirator­vård.
  • Förebyggande: Smitta undviker man genom att tillföra tillräckligt med syra, ättika och salt vid inläggning, samt att varan förvaras vid högst +4°C och högst i 3 veckor. Varning för illa skrivna recept. Hemkonserverade grönsaker kokas i mer än tre minuter. Rökt fisk kyls snabbt och förvaras kallt, inte för länge i syrefri förpackning.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-03  

Läs mer

Folkhälsomyndigheten

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj